Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Mert nem kislány
Weil sie kein Mädchen ist
von Udo Ludwig und Cordula Meyer
Der Spiegel, 26. September 2005


A n? és férfi közötti történelmi választás során Angela Merkel saját nemét?l nem részesült támogatásban. Sem programja sem személye nem gy?zték meg a n?i választókat, kevesebb mint 35 százalékuk szavazott csak a rideg fizikusn?re. Ez három százalékkal kevesebb támogatást jelent, mint amennyiben Edmund Stoiber részesült három évvel ezel?tt. Ezt a bukást tetézi még az adat, mely szerint a 30 és 44 év közötti kelet-németországi n?k közül csak minden ötödik szavazott a kereszténydemokratákra. Ezzel Merkel titkolt el?nye mint keleti n? a ködbe veszett.

A n?k többsége tehát úgy érezte, hogy jobb sorsa lenne Schröder mellett. Az idei választási kampány mindenek el?tt adókról, munkahelyekr?l, és az egészségügyr?l szólt. A választási kampánymenedzserek nem tudtak mit kezdeni az esélyegyenl?séggel és a n?politikával. Merkel célja pedig egy nemt?l független kampány volt.

Sok vezet? pozícióban lév? n? azzal vádolta Merkelt, hogy a n?mozgalom céljait nem támogatja, hanem inkább feláldozza. Választási programjában a CDU egy oldalnál is kevesebbet szentelt a családpolitikának. Egy elképzelés sem szólt arról, hogy miként lehetne a születések számát növelni, és úgy t?nt, a CDU még mindig a háziasszony-házasság mellett áll ki. Kampányrendezvényeken nem egyszer el is hangzott egy kereszténydemokrata vezet? szájából, hogy "egy n? a családjában csináljon karriert". A n?k körében a kancellárjelöltn? a dühön kívüli egyéb érzelmet emiatt nem is tudott kiváltani.

Érzéketlen fellépéseivel Angela Merkel még azokat a n?ket sem tudta megnyerni, akik hozzá hasonlóan tudják, mekkora terhet jelent egy férfiak uralta világban helytállni. Kezdetekt?l fogva ugyanakkora távolságot tartott a n?kkel, mint a férfiakkal szemben. És amikor már hajlandó volt a "Brigitte" c. n?i magazinnak és a "Cosmopolitan"-nek is interjút adni, már kés? volt.

N?i politikusok és elemz?k részére minden esetre nagyon tanulságos volt az els? férfi és n? között zajló kampánycsata. Ismét bebizonyosodott: egy n? számára háromszorosan nehéz bebizonyítani, hogy legalább olyan jó politikus mint férfi ellenfele, f?leg ha egy olyan tesztoszteron- bombáról van szó mint Schröder.

Mindezek ellenére Angela Merkelnek sikerült pártjárt a modernizáció útjára állítani. Az ellenzéki szocialisták is elismerik, hogy fellépésének köszönhet?en egy kicsit szélesebbre nyílt a n?k számára a lehet?ségek kapuja.


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány