Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Ahogy a világ valójában m?ködik
How the World Really Works
By Daniel Okrent
Fortune, 75th Anniversary Edition, September 26, 2005


Nem sok olyan mondatot írtak le eddig, amellyel az els? megjelenést követ? hosszú évek után ugyanolyan frappánsan be lehetne mutatni egy magazin ars poeticáját. A kevés ilyen meghatározás közül az egyik annak idején így hangzott: „Pontosan, elevenen és konkrétan megírni a modern üzlet lényegét a történelem legnagyobb újságírói kihívását jelenti.” Mindezt az akkor 31 esztend?s Henry Robinson Luce vetette papírra. Hat évvel korábban ? és partnere, Briton Hadden útjára indította a Time magazint, mely fergeteges sikert aratott Amerikában. Egy új, üzleti lap beindítása kapcsán azonban a környezetük mellett ?k maguk sem voltak határtalanul optimisták. „Lehet, hogy már az els? évben óriásit bukunk vele” – jegyezte le 1929-ben Luce. Talán nem véletlenül: azokban az évek – lásd: világgazdasági válság - nem éppen t?ntek a legkedvez?bbnek egy üzleti lap indításához.

A magazin mégis elindult, s már els? számai sem emlékeztettek a korábban ismert, hasonló sajtótermékekre. Oldalain hatalmas illusztrációk a kor legjelent?sebb fotósaitól, a lapok vastagok és krémes érintés?ek – már-már ízlelni lehet ?ket. S ami még fontosabb: az újságot olvasva sem hasonlíthattuk más magazinokhoz. Kezd? publicisták cikkeit találhattuk benne, mint James Agee, a kés?bbi neves prózaíró, Archibald MacLeish, a kés?bbi Pulitzer-díjas költ? vagy Dwight Macdonald, a kés?bbi neves kulturális kritikus írásait. Hiszen éppen ez volt Luce koncepciója: megkülönböztetni a lapot a többit?l. Ahogyan a FORTUNE egy korai promóciós anyagában is olvasható, az újság „nem tartalmazhat inspiráló esszéket, üzletpolitikákat védelmez? írásokat vagy nagy nev? üzletemberek banális közhelyeit.” Tehát semmi olyasmit, ami a korabéli napi üzleti sajtót jellemezte – tehetjük hozzá. A FORTUNE cikkei azonban így is rendkívül széles palettát öleltek fel: találhattunk személyes beszélgetéseket és profilokat, dinasztikus családregényeket, tudományos el?relépések krónikáit. A legfontosabb részt, amely valójában rávilágított, hogyan is m?ködik a világ, a hosszú, precíz vállalat-bemutató riportok jelentették a kor egy-egy meghatározó ipari szférájából. A csodát pedig az jelenti, hogy mindez ma is éppen ugyanígy van, s a FORTUNE ugyanazt jelenti, mint 75 évvel ezel?tt.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány