Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Miért utálják a zöldek a gépeket?
Why Do Greens Hate Mashines
By Michael Hanlon
The Spectacor, 6 August 2005


Sokak meglepetésére George W. Bush a múlt héten bejelentette, hogy az elkövetkezend?kben jelent?s mértékben csökkenteni kívánja országa károsanyag-kibocsátását. Programja azonban épp a zöldek körében váltották ki a legnagyobb ellenállást, akik nem a visszafogás csekély volta miatt emelték fel hangjukat. Mely „eko-harcos” nem értene egyet egy olyan céllal, amely Kína, India, Japán, Dél-Korea és Ausztrália támogatását is maga mögött tudva 50 százalékkal kívánja csökkenteni a légkört károsító gázok emisszióját? A választ azonban nem itt kell keresni. A zöldeket leginkább a Bush elnök programjában meghirdetett azon módszereket vetik el, melyek alapja, hogy a technikai fejl?dés vezetett a lékkör jelenlegi problémáihoz, azonban a technika is fog minket kihúzni a csávából.

Tehát igazából a washingtoni kormányzat technológiai fejl?désbe vetett hite váltott ki ily heves reakciókat a zöldekb?l. Azokból a zöldekb?l, akik szerint a gödörb?l csupán egyetlen igaz út vezet ki, ez pedig életmódunk teljes megváltoztatása. Szerintük a globális felmelegedés megállítása érdekében fel kell hagynunk a szén-dioxid „el?állításával”, így gazdaságosabb autókat kellene használnunk, drámai mértékben kellene csökkenteni a h?er?m?vek kibocsátását. Valójában azonban azt sugallják, hogy nem csupán vissza kellene fognunk ezeket, hanem le kellene állnunk velük. Egyszer?en felejtsük el civilizációnk modern vívmányait, a fejl?désbe vetett hitünket, és térjünk vissza a kecsketartáshoz. Ez a megközelítés azonban rendkívül ideologikus, és a zöldek két hónappal ezel?tti Land-Roverrel kötött megállapodásának tükrében képmutatónak is t?nik.

Napjainkban a globális felmelegedés problémakörének rendezésében az egyik legkézenfekv?bb megoldásnak a nukleáris energia t?nik, hiszen e módon nem kerül szén-dioxid a légkörbe. Hosszú távon így nem zárhatjuk ki az atomenergia hasznosítását. És mégis, Nagy-Britanniában épp a globális felmelegedés elleni harc leger?sebb véd?bástyáját igyekeznek lerombolni, mivel jelen állás szerit 2025-re csupán egy atomer?m?, a Sizewell B, fog m?ködni az országban. A zöldek azonban mégsem emelik fel hangjukat ezzel szemben.

De ha nem is tudunk valós alternatívát állítani a fosszilis tüzel?anyagok felhasználásával szemben, még mindig ott van a Bush által ösztönzött bio-üzemanyag alkalmazásba állítása vagy a szén-dioxid cseppfolyósításának lehet?sége. A brit energiaügyi miniszter, Malcolm Wicks, például 40 millió fontot irányzott el? olyan kutatási programra, mely célja: megtalálni a legköltséghatékonyabb módszerét annak a Norvégiában már alkalmazott eljárásnak, hogy cseppfolyósítás után a hagyományos h?er?m?vekb?l nyert szén-dioxidot az Északi-tenger fenekér?l kibányászott k?olaj helyére szivattyúzzák. Ennek hátránya, hogy rendkívül költséges, és veszélyes vegyi anyagok kerülhetnek tengereinkbe.

A zöldek azonban mindkét tervet hevesen ellenzik. Tony Cooper, a brit Zöld Párt tanácsadója szerint a folyékony szén-dioxid tengerfenéken történ? tárolása túl költséges és túl veszélyes, a bio-üzemanyag alkalmazása pedig csupán marginális hatásokkal bír (a gépkocsik kipufogógázai 20 százalékban járulnak hozzá a globális szén-dioxid kibocsátáshoz). A zöldek csupán egyetlen megoldásban bíznak: a kyotói egyezményben. A szerz?dést szinte talizmánként tisztelik, elutasítóit pedig egyszer?en szalonképtelennek tartják. Igaz, nem vetnek el mindenfajta technológiai újítást. A megújuló energiaforrások, így a nap- és a szélenergia hasznosítását támogatják. Csupán azon „hagyományos” energiaforrások ellen szállnak síkra, amelyek eddig az emberi fejl?dés motorjául szolgáltak. Egyszer?en le akarják szoktatni az embereket a szén és a szénhidrogének, mint energiaforrások használatáról. Pedig a tudomány nemcsak a megújuló er?források terén lehet szolgálatunkra, hanem ahhoz is hozzájárulhat, hogy hatékonyabban használhassuk fel a fosszilis tüzel?anyagokban rejl? energiatartalékokat.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány