Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A mérsékelt iszlám mítosza
The Myth of Moderate Islam
By Patrick Sookhdeo
The Spectacor, 30 July, 2005


Az egyik brit öngyilkos merényl? sírja családjának birtokán, a pakisztáni Lahore mellett található. Ezrek kísérték utolsó útjára, s legalább ugyanennyien vettek részt a másnapi gyász-szertartáson is. Ezalkalomból tartott beszédében a szertartás vezet?je arról beszélt, hogy a Korán utat mutat a paradicsomba, s az elhunyt különösen nehéz út után érkezik majd meg oda. A 22 éves merényl?t, aki saját magán kívül hét embert ölt meg az Aldgate metróállomáson, gyászolói az „iszlám h?seként” búcsúztatták.

Britanniában néhányan nem értik, hogyan lesz egy öngyilkos merényl?b?l iszlám h?s. A támadás óta számos nyilatkozat és vélemény látott napvilágot, melyek azt igyekeztek hangsúlyozni, hogy a merényletek és az iszlám között mindenféle közvetlen kapcsolat kizárt. A városi rend?rség helyettes vezet?je szerint „az iszlám és a terror két különböz? szó, amelyek semmi esetre sem tartoznak össze.” Mindezen elképzelésekkel szemben tartozunk annyi tisztelettel az öngyilkos merényl?knek, hogy els?sorban az általuk és szervezeteik által felfedett motivációknak adunk hitelt. Márpedig ha ?k azt mondják, hogy amit tettek azt az iszlám nevében tették, akkor hinnünk kell nekik. Hiszen nem az anti-liberalizmus vagy arrogancia jele lenne, ha nem adnánk nekik meg a jogot önmaguk definiálására?

Július 8-án Iszlám, hit és hatalom címmel jelent meg esszé Abid Ullah Jan tollából a Muslim Weeklyben, mely írásában a szerz? kifejti, hogy a muszlimoknak politika és katonai er? megszerzésére kell törekedniük a nem-muszlim társadalmak felett, valamint hogy az iszlám államnak, vallásnak és jogrendszernek az egész világon teret kell nyernie. Mindezen téziseket pedig lépten-nyomon Korán idézetekkel er?sítette meg a szerz?. A londoni merényletek pedig tökéletes példájául szolgálnak annak a veszélynek, amelyet a Nyugat számára Abid Ullah körvonalaz.

A Korán olyan ’vegyesfelvágott’, amelyben mindennem? motiváció esetén találhat önigazolást az arra vágyó. Ha békét akar, békés strófákat emel ki – ha háború, akkor militánsakat. Egyes bekezdések csupán védekez? jelleg? dzsihádot engednek, míg más oldalakon az offenzív dzsihád fontosságáról olvashatunk. Egyes sorok kifejezetten parancsba adják a terrorizmust - ezek közül a leghírhedtebb a 8:59-60, melyben a muszlimokat a nem-muszlimok elleni harcra szólítja fel, mert ez vezet a lelki felkészültséghez. „Velük szemben légy készen az er?ddel, a legnagyobb hatalmaddal beleértve a háború paripáit és az ellenségbe intézett terrort” (A. Yusuf Ali fordítása).

De érvényesülhetnek e ehhez hasonló tanok a szekularizmusban, a demokráciában s a nem-muszlim értékrend közepette? Az amerikai székhely? Szabad Muszlim Koalíció (Free Muslims Coalition) 2001. szeptember 11. után 6 pontban foglalta össze javaslatait egy modern, szekuláris iszlám megoldásra vonatkozóan:

– az iszlám re-interpretációja a XXI. század számára és egy szekuláris iszlám megteremtése a következ?k alapján:

– a hit és az állam szétválasztása

– a demokrácia a kormányzás legjobb formája

– szekularizmus a politikai aktivitás minden formájában

– egyenl?ség a n?k számára

– a hit az egyén és Isten közötti személyes kapcsolat.

Egy ehhez hasonló, teljes kör? teológiai reformot természetesen több,mint nehéz megvalósítani. Hosszú és nehéz utat jelent, ha az iszlám el kívánja foglalni a megfelel? helyet a világban, s csak akkor sikerülhet, ha a társadalom többségével békés viszonyt alakít ki.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány