Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az európai Alkotmány igenis tartalmaz jó és pozitív elemeket. Éppen ezért nem szeretik a franciák
The European constitution contains some good sense. That's why the French dislike it.
By Peter Oborne
The Spectacor, 21 May 2005


A népszavazás el?tti franciaországi szituáció meglehet?sen zavarba ejt?, amennyiben brit polgárként szemléljük az eseményeket. A franciák valószín?leg nemmel szavaznak majd a szerz?déstervezetre, s ez minden bizonnyal beláthatatlan következményekkel jár Európa jöv?jére. Az okok azonban, amelyek miatt a franciák jó eséllyel elvethetik az alkotmányt, nem egyeznek meg a brit „NEM” kampány üzeneteivel.

Nagy-Britannia lakosságának többsége elveti az EU alkotmányos tervezetét, mert a túlzott központosítás veszélyét?l tart. A franciák a hagyományos állam újonnan megszület? ellenpólusától félnek. A britek a szabályozás újhullámától tartanak, amely megbéníthatja az ország iparát és kereskedelmét. A franciák ugyanakkor egy-egy szeretett jogosultságukról való lemondást vélik felfedezni a szerz?dés következményeként. Egyes francia hiedelmek szerint az alkotmányos tervezet nem más, mint valamiféle angolszász támadási terv Európa ellen, amelyben megpróbálják megfosztani a francia munkavállalókat a 35 órás munkahéthez való jogtól, a korlátozás nélküli szabadságoktól és megannyi más dologtól. Egy következ? fontos ok az EU lehetséges további b?vítése, és különösen Törökország esetleges csatlakozásának rémképe. Mivel azonban Ankarán kívül Kína felemelkedése – s az ezzel a folyamattal toleráns, szabadkereskedelem-párti alkotmánytervezet - is aggasztja a francia népet, érthet?, hogy a „NEM” tábor meglehet?sen homályos és alaktalan ideológiai háttérrel bír, s emiatt képes volt egy platformba tömöríteni a Nemzeti Frontot, a gaulleistákat és a kétkezi munkásokat is.

Párizsban járva néha már-már úgy éreznénk, lehetetlenség taláni egy „IGEN” párti franciát – ahogyan nehéz volt Blair-szavazóra akadni a választások el?tti Nagy-Britanniában is. Ahogyan azonban utóbbi példa is mutatja, ett?l még létezik egy csendes, de széles bázis a másik oldalon is. Sokan rájöttek már ugyanis, hogy az európai Alkotmányhoz való hozzáállás kérdése sokkal bonyolultabb holmi euroszkeptikus elvi meggy?z?désnél – amelynek gyökere legtöbbször a modern világ iránti düh. Hazabeszélve ezt a zsigeri elutasítást a brit konzervatív oldalon is felfedezhetjük – s?t eddig leginkább ott találkozhattunk vele. Ám napjaink újdonsága az, hogy immár a francia nép többsége is hasonló álláspontra helyezkedett – így az Alkotmányos Szerz?dés tervezetének éppen azokat a megközelítéseit utasítják el elvi okokból, amelyek egyébként illeszkednek napjaink kihívásaihoz (pl. szabadkereskedelem).

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány