Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Európaiak Európa ellen
Europeans vs. Europe
By Niall Ferguson
The New Republic Magazine, June 20, 2005


Egy évvel ezel?tt valószín?leg csak igen kevesen fogadtak volna arra, hogy a francia, ill. a holland népszavazáson a lakosság elutasítja majd az európai Alkotmányos Szerz?dés tervezetét. Nem utolsósorban azért is váratlan, ami történt, mert Franciaország és Hollandia esetében az Európai Unió (vagy korábban az Európai Közösségek) alapítóiról van szó. Beszédes tény, hogy amikor a népszavazások el?tt egy hónappal harvardi szemináriumomon a „NEM” gy?zelmének növekv? esélyeir?l beszéltem, francia diákjaim a negatív eredményben er?teljesen kételkedve hangsúlyozták, hogy az „IGEN” kampány médiauralmának azért biztosan meg lesz a hatása.

Aztán mindkét országban biztos többséggel bukott meg az alkotmánytervezet, a politikai elitek alig akarnak magukhoz térni a sokkból. Az eredmények megszületését követ? napokban az elemz?k szüntelenül arra próbáltak rávilágítani, hogy a franciák és a hollandok valójában nem a népszavazás tárgyát utasították el, hanem helyi gazdasági folyamatokról – inflációról és munkanélküliségr?l –, esetleg a további uniós b?vítési tervekr?l foglaltak állást. Példának okáért a hollandok er?s félelmeket táplálnak az EU Törökországgal megkezdend? tárgyalásai iránt, mert azon keresztül a nem liberális iszlám befolyás növekedését?l tartanak a kontinensen.

Mindezen magyarázatok azonban a kelleténél kevésbé kielégít?k. Európa ugyanis az 1970-es és 80-as években is igen hasonló gazdasági problémákkal, inflációval és munkanélküliséggel nézett szembe, mint napjainkban. A közösség b?vítése szintén folyamatos téma a mediterrán térség diktatúrák alóli felszabadulása óta. Az EGK-ban mégsem tapasztalhattunk a mostanihoz hasonló protest hangulatot, pedig akkor is történtek radikális újítások, elég csupán a Monetáris Unió megalapítására gondolnunk. Nem protest eredményekr?l van tehát szó. A valóság az, hogy Európa egyszer?en nem kész egy alkotmányos egyesülésre, s ennek okán az Európai Unió sem válhat soha az Egyesült Államokhoz hasonló, föderális állammá.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány