Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A következ? választási kampány most kezd?dik!
The Next Election Campaign Starts Now
By Bruce Anderson
The Spectacor, 14 May 2005


Kevés ehhez hasonló drámai változást jegyez a modern politikai történelem. Néhány hónappal ezel?tt Tony Blair még nyakig ült a különböz? tervekben, melyeket harmadik terminusára gondolt ki magának. Most pedig a miniszterelnök mintha éppen valamiféle koffeinadagra várakozna. Néhány hónapja Gordon Brown még Blair lábainál hevert – most pedig mintha fordítva lenne…

Blairt talán újraválasztották, ám morális mozgástere ma sz?kebb, mint valaha. Tény, hogy soha nem volt még ilyen hosszú ideig egyetlen miniszterelnökünk, ám Blairnek ez id? alatt a politikai realitásérzéke is érzékelhet?en megcsappant – márpedig ez volt azon tulajdonsága, amely korábban a leginkább kiemelte politikustársai közül. Amennyiben pedig Blair nem képes a korábbi önmagát adni, a brit politikai élet tendenciái eredend?en megváltoznak. A kép jelenleg így fest, és számos tory mármár úgy érzi: a következ? választásokat ezzel meg is nyerték. Bár ez meglehet?sen merész kijelentésnek t?nik pár hónappal a legutóbbi választások után, néhány – nem is olyan lehetetlen – kondíció teljesülése esetén akár be is igazolódhat. A toryknak lépéseket kell tenniük a gy?zelem érdekében, azonban ezek közül egyik sem ígérkezik a korábbiakhoz foghatóan nehéznek. Mikr?l is van szó pontosan?

Felmérések szerint tíz választóból mindössze egyetlenegy van tisztában azzal, hogy a jelenlegi kormányzat milyen költekezésekkel vezeti hivatalát. A toryknak mindezt tudatosítaniuk kell az emberekben a legkülönböz?bb megközelítések segítségével (az egy f?re jutó adatokon át a teljes keretszámokig). A költekezésen és annak ágazati eredménytelenségén keresztül bemutatható az egészségügy, a közoktatás és a közszolgálat kilátástalansága, amelyekkel a lakosság jelent?s része ugyan elégedetlen, ám nem társítja érzéseit a kormányzathoz. Ami a financiális, gazdasági üzeneteken túl még legalább ennyire jelent?s, nem más, mint a konzervatívok leend? vezet?jének személye. E téren arra kell különösen ügyelni, hogy ne kizárólag a legmagasabb vezet? jelenítse meg a pártot.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány