Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Mi a gond a brit Konzervatív Párttal? – Semmi, kivéve a modernistákat
What’s 'Nasty' About the Tory Party? – Nothing – Except the Modernisers
By Peter Osborne
The Spectacor, 4 June 2005


Van valami egészen furcsa a brit konzervatívok mai, nehézkes helyzetében. Az elmúlt negyed évszázadban ugyanis a toryk kivétel nélkül minden egyes intellektuális és politikaelméleti csatát megnyertek ellenfeleikkel szemben – legyen szó az állam szerepér?l és méreteir?l, az adópolitikáról, a gazdaság természetér?l, a kereskedelmi uniók hatalmáról, a közszolgálatról vagy éppen az Európai Unió korlátairól. Kijelenthet? az is, hogy az 1979 és 1997 között regnáló konzervatív kormányzat a békeid?beli legkreatívabb, legkiválóbb adminisztrációt adta a modern brit történelemben. Talpra állította az országot a gazdasági mélyrepülés után, biztonságot és prosperitást adott polgárok millióinak, helyreállította nemzeti büszkeségünket és sorolhatnánk. Olyannyira vitathatatlanok e tények, hogy a konzervatív gyöker? politikai folyamatokat a Tony Blair vezette Labour is számos esetben – így a gazdaságpolitikában – átvette, valamint a Tory párt Európa-politikának a nyomai fedezhet?k fel napjaink brit uniós magatartásában is.

Ahogyan arra az elmúlt id?szakban már többen rámutattak, a jelenlegi sikertelenség okát csupán felerészben idézte és idézi el? a Labour propagandája és más küls? tényez?k. Legalább ennyire er?s bomlasztó hatást fejtenek ki az úgynevezett „modernizátorok”, mint Andrew Lansley, a Tory párt bels? ellenzéke, amely úton-útfélen azt hangoztatja, hogy „pártunkban felütötte fejét a mocsok.”

Egyes metropolita képvisel?ik olyannyira elavultnak és id?szer?tlennek festik le a Konzervatív Pártot, hogy egyenesen névváltoztatásért kardoskodnak. David Willetts személyében még potenciális elnökjelöltjük is akad, olyasvalaki, aki nem hajlandó osztozni abban a tradicionális pártköt?désben, mely szerint a torykhoz tartozni jó. A modernizátorok esetében ennek tagadása jelenti az általuk elképzelt reformok kezdetét. Azokét a reformokét, melyeknek az általuk ismertetett (gazdaságpolitikai) körvonalai bizonyítják: esetükben valóban nem konzervatívokról van szó.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány