Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A szuverén egyén
The Sovereign Individual
By Mark Steyn
The Spectacor, 16 April, 2005


?szintén meglepett, amikor a fülembe jutott, hogy bezárják a Rover longbridge-i gyárát. Els?sorban azért okozott meglepetést a dolog, mert eddig fogalmam sem volt arról, hogy Longbridge-ben is gyártanak Rovert. Másrészt meglep?dtem, mert ez idáig az indokoltnál nyilvánvalóan kevesebb figyelmet fordítottam a brit autóipar válságjeleire, gyengélkedésére. Pedig Thomas Friedman új, The World Is Flat cím? kötete ragyogó példákon át mutatja be, hogy napjaink embere – s ezen keresztül ipara – a korábbinál összehasonlíthatatlanul mozgékonyabb és szeszélyesebb utat jár. Az Egyesült Államok vállalkozásbarát adórendszerét például egyre hitelesebben veszik át a Távol-Kelet meghatározó óriásai, s az egyének egyre nagyobb számban döntenek életük további szakaszairól a világ különböz? térségeiben tapasztalható esélykiegyenlít?dés alapján.

Pedig a tradicionális közgazdasági elméletek szerint – bár a termékek a kereskedelem tárgyaivá válhatnak – ugyanez a szolgáltatásokra már nem érvényesíthet?. Azonban a technológiai fejl?dés eredményeként számos szolgáltatás mára egyszer? termékké vált. Nem is beszélve arról, hogy az adminisztratív és menedzselési feladatok egymástól távol es? id?zónákból is vezérelhet?vé váltak, újabb akadályt bontva le ezzel a globális méretekben is mozgékonyabbá váló ember el?tt munkája sikeres bonyolításához.

Az egyéni látókör és az életvitel földrajzi kiszélesítésének legnagyobb motivációja az üzleti, anyagi haszon, amely az adókörnyezeten keresztül válik realizálhatóvá. A folyamat egyik legegyértelm?bb szenved? alanya Nyugat-Európa, haszonélvez?je pedig a kontinens középs? és keleti része. Nem a klasszikus outsourcingról beszélünk, hanem az egy munkanapon, egy munkahéten belüli, „kiszervezett” munkavégzésr?l, a munkahelyek és els?sorban a vállalkozások iránti kereslet megnövekedésér?l Nyugatról Kelet felé, s a fejl?d? országok újabb típusú felértékel?désér?l.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány