Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Bevándorlás: a legforróbb téma
Immigration: The Hottest Issue
By Joe Klein
Time, November 28, 2007


Néhány nappal hálaadás után megkérdeztem Mike Huckabeet, mi az, ami leginkább meglepte ?t a választási kampány elmúlt hat hónapja során. „A bevándorlás kérdésének intenzitása” – felelte. „Nem értem, hogy a szavazók körében miért vált ilyen fajsúlyossá a kérdés.” Én is úgy vettem észre, hogy a legtöbb jelölt, akikkel beszéltem, érzi ezt, habár keveset beszélnek róla. Viszont nehéz úgy eltölteni egy kampánynapot, hogy ne találkoznánk a kérdés körül feszül? indulatokkal.

A bevándorlás kezelése els?sorban a Republikánus Párt szavazóinak körében oly akkut probléma, akik leginkább John McCaint, a bevándorlási reform f? támogatóját illetik kritikával. McCain egyik lakossági fórumán egy hamiltoni fiatalember ingerülten szólalt fel a nyitott határok ellen, melyek véleménye szerint az ország végleges hanyatlását eredményezhetik. „Nem tudja elképzelni, mily ellenszenvvel viseltetnek az átlag keresztény amerikaiak Bábel tornyának multikulturalizmusával szemben” – mondta McCainnak. A felszólaló még a polgárháború rémképét is el?revetítette. McCain általában ingerülten reagál az ehhez hasonló rasszista megnyilvánulásokra most azonban higgadtan annyival felelt: „Hatalmamnál fogva minden meg kívánok tenni, hogy megvédjem határainkat. […] De a felszólalásával kapcsolatosan tágabb értelemben én úgy vélem, hogy épp azok az emberek adják ennek az országnak a legnagyobb erejét, akik úgy döntenek, hogy hazájukat elhagyva nálunk telepednek le.”

Az intolerancia azonban a demokratikus érzület? szavazók körében is érzékelhet?, f?leg Iowában, ahol az elmúlt években jelent?s mértékben növekedett a latin ajkúak száma. A demokrata jelöltek viszont egyöntet?en támogatják az átfogó bevándorlási reformot, mely keretei között még azoknak is adnának állampolgárságot, akik illegálisan érkeztek az országba, de ?k is csak bizonyos feltételek mellett. Így hallgatóságuk vastapssal jutalmazza ?ket, mikor az állampolgárság feltételeként az angol nyelv elsajátításának kötelezettségér?l beszélnek. Mikor Hillary Clintont kérdeztem a bevándorlás témájának felértékel?désér?l, ? is elismerte a tendenciát. „Nem emlékszem arra, hogy a ’90-es évek folyamán bárki is bevándorlással kapcsolatos kérdést tett volna fel nekem” – mondta. „Hogy miért? Mert a gazdaság jó állapotban volt, és az átlag amerikaiaknak nem kellett b?nbakokat keresniük problémájukért.”

Huckerbee hasonló megállapításra jutott. „Az emberben rendkívül nagy a vagyoni helyzetükkel kapcsolatos feszültség” – véli. „Egyre többet dolgoznak, de mégsem tudnak egyr?l a kett?re jutni. Egyre nagyobb a szakadék a társadalom legfels? és legalsó rétegei között. De ami még roszszabb, a legkedvez?tlenebb helyzetben lév?k nem látják a kiutat a kilátástalanságból. Ez az igazi probléma, tehát a tényleges megoldás is e kérdés megfelel? kezelésében rejlik.”

Huckerbee valószín?leg el fog bukni a bevándorlással kapcsolatos demagógia elutasításán. Kilátásai már így sem rózsásak, mivel egyre nagyobb ellenszenv övezi kezdeményezését, amely az illegálisan bevándorló szül?k gyermekei el?tt meg kívánja nyitni az állami egyetemi ösztöndíjakat. Egyes republikánus párttársaitól nem áll távol, hogy a populista bevándorlóellenes közhangulatot meglovagolva vasvillát ragadjanak. Esélytelenebb republikánus jelölttársai, így Tom Tancredo vagy Mitt Romney már el is merültek a mocsárban. Az általuk felvett fonalat pedig Mitt Romney azonnal továbbf?zte, és kampányának f? témájává tette az illegális bevándorlás elleni kemény fellépést. Pedig a pártsemleges Urban Institute által nemrégiben elkészített tanulmány arra világít rá, hogy a bevándorlók által befizetett adókból és járulékokból több folyik be az államkasszába, mint amennyit oktatásukra és egészségügyi ellátásukra az amerikaiaknak ki kell fizetniük. Mindez pedig még el is mulasztja számításba venni mindazt a kemény munkát és vállalkozói lendületet, mellyel az illegális bevándorlók hozzájárulnak Amerika sikeréhez.

A nemzetközi terrorizmus által ily mértékben veszélyeztetett id?kben persze szükség van a határellen?rzés szigorítására. Azonban az a jelölt, aki azt állítja, hogy képes lezárni Amerika határait, egyszer?en hazudik. Az a jelölt pedig, aki a gazdasági problémák miatt kialakult bevándorlóellenes hangulatot kijátszva kíván az elnöki székbe jutni, nem érdemli meg, hogy megválasszák.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány