Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A siker hajszolása még nem elég
Pursuing Success is Not Enough
By Paul Johnson
Forbes Magazine, December 10, 2007


Emlékszem, mikor fiatal voltam, nagyon meglep?dtem a híres író, W. Somerset Maugham egyik gondolatán. Azt írta visszaemlékezéseiben: „Mikor 18 éves voltam, minden álmom az volt, hogy gazdag legyek, sikeres és híres. Most viszont, hogy mind a hármat elértem, nem vagyok biztos abban, hogy valamivel is boldogabb lennék.” A világ leggazdagabb embereit összesít? Forbes 400-as lista vizsgálata közben mindig felmerül bennem a kérdés, vajon a legvagyonosabb hírességek közül valójában hányan boldogak is egyben? Ilyenkor mindig eszembe jut, amit egyszer Noel Coward mondott nekem a hírességr?l: „Ez nagyon kényes dolog. Olyan, mintha folyton egy kínai Ming vázát kellene magadnál hordanod, még a legnagyobb viharban is. Bármikor kieshet a kezedb?l, aztán pedig nagyon fog hiányozni.” A sikerrel kapcsolatban pedig a következ?t hallottam Lord Beaverbooktól: „A siker korántsem olyan fontos, mint az egészség. Lehetsz a világ leggazdagabb és legsikeresebb embere, de jó egészség nélkül úgyis boldogtalan leszel.”

Fontos megfogadni ezeket a tanácsokat, mégsem veszi igazán komolyan ?ket senki. Az ambiciózus férfiak és n?k az id?k végezetéig hajszolják a sikert, az elismertséget és a gazdagságot. Ha nem így lenne, a világ nemcsak jóval szegényebb lenne, de sokkal kevésbé lenne érdekes is.

A legfontosabb kérdés inkább az, miként lehet összeegyeztetni a jólétet, a sikert és az elismertséget a boldogsággal. Erre nem létezik tökéletes recept, mégis néhány dolgot érdemes megfogadni:

– A jólét hajszolását próbáljuk meg ötvözni a kreativitással. Az irodai munka, a bonyolult számítások és elemzések papírra vetése gazdaggá tehetik az embert, de egy sikeres vállalkozás, ingatlanfejlesztés, a megfogható és szemmel látható eredmény mindemellett még tartós örömöt és elégedettséget is okoz.

– A sikeres ember nagy valószín?séggel örömet lel abban, ha valami hasznosat vagy szépet állít el?. Ezt saját magamon is észrevettem, mikor elkészültem egy jól megszerkesztett, szép kiadású könyvvel. Nagy dolog, ha az ember valamilyen ötletes, jól használható, a mindennapi életünket nagyban megkönnyít? új vívmánnyal áll el?.

– Az új munkahelyek teremtése is a boldogság forrása lehet. Itt nem csak a fizetett pozíciókra gondolok – hiszen minden kormány ezt teszi –, hanem olyan kezdeményezésekre is, melyek önmaguk létének jogosságát igazolják. Ilyen például a jótékonykodás, aminek talán legértékesebb formája az, ha abban tudunk segíteni másnak, hogy képes legyen önállóan gondoskodni saját magáról. Így kétségkívül megbecsülést érdemel az az üzletember, aki hasznos és jól fizet? új munkahelyeket teremt. Ezzel nemcsak a maga hasznát növeli, de másoknak és a társadalomnak is a javát szolgálja.

– Ez vezet el a tartós boldogság negyedik forrásához, ami morális alapon nyugszik, és a társadalmilag hasznos siker elismeréséb?l fakad.

Magas a mérce, a boldogság elérése azonban ambiciózus vállalkozás. A kihívás elvárásaihoz mégis könnyen feln?nek azok, akik mindennapi munkájukat egyébként is magas standardokhoz igazítják. Általánosságban így az mondható, hogy a sikert és a boldogságot úgy tudjuk tartósan elegyíteni, ha a céljaink és tevékenységeink morális talapzaton nyugszanak. Ez nem azt jelenti, hogy az üzletembereknek erkölcsi célokat kellene maguk elé t?zniük. Ez túl szigorú elvárás lenne, és a gyakorlatban nem is m?ködne. Az azonban elvárható, hogy mindenki úgy végezze munkáját, hogy az ne kerüljön összeütközésbe erkölcsi szabályokkal. A sikerre és a jólétre nem csupán annak puszta megszerzéséért kellene áhítoznunk. Ha boldogok szeretnénk lenni, akkor sokkal magasabb elvárásokat kell állítanunk magunk elé.


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány