Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Magas fizetési morál Németországban
Hohe Zahlungsmoral in Deutschland
Von Henning Jess
Financial Times Deutschland, 22. November 2007


A német vállalkozások négy héten belül fizetik ki számláikat. Ez Európa többi részén igen ritkán fordul el?, áll a legutóbb megjelent fizetési barométerben. Jan Schneider-Maessen hitelügyi szakért? nemtetszését fejezte ki aziránt, hogy a német cégek nem biztosítják be magukat kell?képpen azokra az esetekre, ha partnerük nem fizet id?ben. A német gazdaság szárnyal, és a gazdasági szerepl?k bizalma túlságosan nagy, ezért a megkötött szerz?désekb?l gyakran hiányzik a késedelmi kamatra, szankciókra vonatkozó passzus.

Ennek ellenére a német cégek európai viszonylatban nagyon is felel?sségük tudatában vannak. Olaszországban például a vállalkozásoknak csak 53%-a gondolkodik el egyáltalán azon, hogy mit tegyen, ha partnere nem fizet. Ez az eredménye annak a felmérésnek, amit az Atradius hitelbiztosító intézet végzett el Európa hat országának 1 200 vállalkozásának bevonásával. Újabban a német cégek is egyre könnyelm?bbek. Míg másfél évvel ezel?tt a német vállalkozások 37%-a csak el?zetes fizetést követ?en volt hajlandó szolgáltatást nyújtani, vagy szállítani, addig jelenleg csak 15%-uk várja el a partnert?l, hogy már a szerz?déskötéskor fizessen. Thomas Langen, az Atradius németországi és közép-kelet-európai igazgatója szerint ez inkább annak köszönhet?, hogy megnövekedett a verseny a régióban, és a németek sem engedhetik meg maguknak, hogy el?re fizetést követeljenek ügyfeleikt?l, mert elveszítik ?ket. Schneider-Maessen szerint nem csak a kiélezett verseny az oka a könnyelm?ségnek, hanem a pontos német szállítók és orosz, valamint kínai ügyfeleik között kialakult bizalom is.

A verseny az oka az úgynevezett szállítói hitel intézménye kialakulásának is. Ez alapján a vev? csak akkor fizet, ha az árut már viszonteladta, vagyis a szállító egészen addig pénz nélkül marad, holott az árut már leszállította. Ez komoly probléma a kis- és középvállalkozások számára. A szállítói hitel egyre gyakoribb finanszírozási forma, és a kisebb, kevésbé t?keer?s cégek egy fizetés kimaradása esetén komoly bajba kerülhetnek. Ez a veszély leginkább a nemzetközileg aktív vállalkozásokat fenyegeti. Annak ellenére, hogy számos német cégnek okoz kellemetlen pillanatokat vev?inek késedelmes fizetése, Németország, Hollandiával együtt fizetés terén éllovas Európában. A tavalyi átlagos 27 napos fizetéssel szemben a határid? tovább csökkent, idén 26 napra. Ilyen határid?kr?l az olasz vállalkozások csak álmodhatnak. Az olasz cégeknek majdnem négyszer ennyit, átlagosan 81 napot kell várniuk, míg a pénzükhöz jutnak, ilyen fokú „dolce far niente” egyetlen másik európai országra sem jellemz?. A német fizetési morál és jogrend valóban helyzeti el?nyt biztosít az országnak. Ha egy külföldi vállalkozás Németországban folytat kereskedelmi tevékenységet, megbízható vásárlói körre számíthat, mondja Christian Gross, a Német Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa.

A külföldiekkel folytatott ügyleteik során a németek is szembesülnek a hosszú várakozási id?vel, és sok vezet? véli úgy, jogilag kellene szabályozni a fizetési határid?t. Egyes szakért?k megkérd?jelezik ennek legitimitását, mivel ez a szabad gazdaság ellenében hat. Az általános vélemény mégis az, hogy egy átfogó uniós jogharmonizációra lenne szükség e kérdésben.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány