Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Putyin terve hatalma meg?rzésére
Putins Masterplan für den Machterhalt
von Uwe Klussmann
Der Spiegel, 01 Oktober 2007


Az orosz államf? egyre inkább a régi id?k uralkodói szerepében tetszeleg. Putyin elnök a közelg? parlamenti választásokon pártja, az Egységes Oroszország miniszterelnök-jelöltjeként indul. A Kreml vezet?je számára azonban ez a megmérettetés veszélyekkel járhat.

Már a cári id?kben épült klasszicista Gosztinij Dvor palota is, mely az Egységes Oroszország pártnapjának adott otthont, azt sugallja különböz? transzparenseivel, hogy az orosz vezetés az imperializmus korszakához akar visszatérni, a dics?séges 19. századhoz. A szlogen pedig így hangzik: „Putyin terve, Oroszország gy?zelme”, amely kétséget sem hagy fel?le, ki személyesítené meg a nagyhatalmi folytonosságot. A hivatalosan pártonkívüli elnök meglepetésszer? megjelenése a pártnapon tovább er?sítette a párttagokat – a hatalmas Oroszország legtávolabbi kis tartományaiból is összesereglett, többségében már ?szül? hivatalnokocskák – abban, hogy a dolgoknak ezen az úton kell tovább haladniuk. Putyin a több mint egymillió tagot számláló pártot az egész orosz társadalom összetartó erejének nevezte. Az egybegy?lteknek szóló legfontosabb tanácsa a jöv?re nézve a korrupció elleni kíméletlen harc volt, mely az orosz társadalom egyik legsúlyosabb betegsége. Putyin azon kijelentésére, hogy a párt garantálja az ország töretlen és gyors fejl?dését, már állva tapsolt a közönség. Ezután az Egységes Oroszország parlamenti frakcióvezet?je, egyben a Duma elnöke, Borisz Grizlov emelkedett szóra, aki számos vidéki képvisel?vel egyetemben magasztalta az elnök érdemeit. A tet?pontot az jelentette, amikor egy, a Volga-menti Szamarából érkezett párttag azt javasolt, hogy a párton kívüli Putyin vezesse a párt választási listáját a decemberi választásokon, s legyen az „Egységes Oroszország” miniszterelnök-jelöltje, hogy sok éven át kormányozhassa Oroszországot.

Felt?n?en spontán módon kérte fel Grizlov a mellette ül? Putyint, hogy válaszoljon a felvetésre. Az elnök pedig egy el?re elkészített kampányszöveggel a kezében, a legkevésbé sem meglepetten a mikrofonhoz lépett, és elkezdte beszédét. A szöveg a terrorizmus teljes felszámolásától kezdve a legmagasabb állami körök oligarcháktól történ? megtisztításán át a korrupció elleni harcig szinte valamennyi célkit?zést és eredményt magába foglalta. Végül az elnök bejelentette, továbbra is párton kívüli kíván maradni, majd a növekv? elkeseredést feloldandó hozzátette, készen áll az Egységes Oroszország miniszterelnök-jelölti posztjára, és a kés?bbi kormányf?i feladatokra, két feltétel mellett, egyrészt, hogy a párt megnyeri a választásokat, másrészt, hogy megválasztják Oroszország új államf?jét. Az országban már hónapok óta találgatják, mi módon fogja Putyin elnök megtartani hatalmát. A 2008 márciusi elnökválasztáson már nem indulhat, mivel az orosz alkotmány szerint csupán két ciklusban töltheti be egy személy ezt a tisztséget. Még szeptember közepén a parlament, Putyin javaslatára, Viktor Zubkovot választotta meg miniszterelnöknek, míg a korábbi kormányf?, Mihail Fradkov önként lemondott. Zubkov Putyin elkötelezett híve, az elnök utódaként tekint rá az államf?i székben.

Ezzel a mesteri húzással az elnöknek jó esélye van rá, hogy hivatali ideje lejártával is meg?rizze hatalmát, amennyiben valóban sikerül egy hozzá feltétlenül h?séges személyt államf?nek választatni. Egyes megfigyel?k azt sem tartják kizártnak, hogy az orosz politikai rendszerben is változások állnak be, nevezetesen a miniszterelnöki jogkörök b?vülnek az államf? rovására. Ez az út azonban veszélyeket is tartogat. Az Egységes Oroszország mindeddig egy szürke bürokratikus óriás volt, mely szovjet terminológiával élve a „társadalmi stabilitás egyik eszköze”, a polgárokkal való szoros együttm?ködés a feladata. Egy olyan párt viszont, amelyb?l hiányzik a jöv?be mutató program, valamint a tanult párttagok, könnyen terhévé válhat az elnöknek.Az ilyen helyzetb?l a legjobb kiút a néhai szovjet pártf?titkárok bevált módszere, a párttagságban végzett tisztogatás, a kártékony elemek eltüntetése.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány