Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az alapszerz?dés kész, a problémák megmaradtak
Neue Grundvetrag steht, Probleme bleiben
von Fee Magdanz
Der Spiegel, 02. Oktober 2007


Következhet az EU-csúcstalálkozó, az európai alkotmányt helyettesíteni hivatott alapszerz?dés szövege készen áll, a vitás politikai kérdéseket azonban még nem sikerült megoldani. Az egész éven át tartó vita végére tehet pontot, ha a 27 tagállam jogászai által megfogalmazott szöveget a portugál elnökség ideje alatt sikerülne aláírni. Az alapszerz?dés törvényer?re csak 2009-ben emelkedik majd. Az aláírásra jó alkalom lehet az Európai Unió állam- és kormányf?inek október 18-án és 19-én esedékes csúcstalálkozója Lisszabonban.

Az alapszerz?dés egyébiránt három szerz?dést foglal magába, és a 2005-ben a tagállami ratifikációkon elbukott alkotmány helyébe lép. A tagországoknak most az a legfontosabb feladata, hogy ratifikálják ezt a szerz?dést, hogy ne forduljon el? még egyszer a 2005-ös eset. A brüsszeli csúcstalálkozó alkalmával egyébként már megegyeztek a sarkalatos pontokban a vezet?k, nevezetesen a bizottsági szavazás rendjében, az EU Alapjogi Charta kérdésében és fontos EU-s döntésekben. A soros elnökség közleménye szerint a szöveg készen áll, már csak le kell fordítani és nyilvánosságra kell hozni. Még egy hétig van alkalom az egyes szövegrészekkel kapcsolatban módosítási indítványok benyújtására. Ezután megtartja utolsó ülését a jogászokból álló szakmai bizottság, és már semmi sem áll állam- és kormányf?k találkozójának útjába.

Az Európai Parlament jogi bizottsága máris hozott egy el?zetes döntést az alapszerz?dés szellemében, nevezetesen a képvisel?k számának jöv?beni csökkentésér?l. A plénum október 11-én tárgyalja a kérdést, de 25 tagállamból 17 máris bejelentette, hogy támogatja a kezdeményezést. A képvisel?i helyeket a jöv?ben a degresszív proporcionalitás elve alapján osztják szét. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb országok kevesebb képvisel?i helyet kapnak, mint azt lakosság szerinti számarányuk indokolná. Ezen kívül a korábbi, választópolgárok számát figyelembe vev? rendszer helyett a jöv?ben az országok teljes lakosságát veszik alapul. A terv szerint Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország, akik eddig mindannyian 78 parlamenti helyet birtokoltak, a jöv?ben különböz?, rendre 74, 73, illetve 72 helyet kapnak majd. Olaszország máris nemtetszését nyilvánította ki képvisel?i helyei számának csökkenése miatt. Spanyolország emellett 54 helyet kapott, míg Lengyelország a korábbi 54 helyett csak 51-et. Az Unió b?vülése esetén az új tagállamok képvisel?it a jelenlegi számon felül veszik fel a parlamentbe, és az új ciklusban változtatják meg az arányokat. Ezeket a változtatásokat is el kell fogadniuk az állam- és kormányf?knek a soron következ? csúcstalálkozón, de a változtatások csak a 2009 és 2014 közötti választási id?szaktól lépnek életbe.

Már a parlament ilyen irányú döntése el?tt megegyeztek a tagállamok vezet?i a parlamenti helyek csökkentésér?l, a jelenlegi 785 f?r?l 750-re. A legnagyobb tagállam Németország, amely eddig 99 hellyel rendelkezett, most 96-ot fog kapni, míg a legkisebb Málta képvisel?inek száma hat f?r?l ötre csökken 2009-t?l.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány