Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Fekete bárányok, sötét világkép
Schwarze Schafe, braunes Gedankengut
von Michael Soukup
Der Spiegel, 2. Oktober 2007


Idegengy?löletet sugalló választási plakátok, agresszív párbeszéd, és a jelöltek személyi kultusza, így lehet jellemezni a svájci választási kampányt. A jelenleg leger?sebb SVP (Schweizerische Volkspartei – Svájci Néppárt) hatalomért folytatott harca az egész országot a feje tetejére állította. A párt vezet?je, Blocher igazságügy-miniszter, és társai igen gyakran ütnek meg ellenséges hangot a bevándorlókkal szemben, ami már az ENSZ-ben is nemtetszést váltott ki, a világszervezet figyelmeztetett a rasszista kijelentések mell?zésére.

Doudou Diéne, az ENSZ rasszizmussal és idegengy?lölettel foglalkozó különmegbízottja kritizálta az alpesi országot, mivel egyes politikusok gy?löletkelt? kijelentéseket tettek a bevándorlók ellen. Mindenekel?tt az SVP sokmillió svájci frankra rúgó kampányában szerepl? fekete bárányokat ábrázoló plakát visszavonását követelte, mivel az a külföldieket idegen testként állítja be, utalva arra, hogy vissza kellene küldeni ?ket oda, ahonnan jöttek. A párt képvisel?i úgy reagáltak, a kiutasítás a b?nöz? bevándorlókra vonatkozik, a közbiztonság szavatolása érdekében. „Az er?szak folyamatosan növekszik az országban, a külföldiek kihasználják a svájci szociális rendszer adta lehet?ségeket, és jelent?s károkat okoznak az országnak,” áll egy aláírásgy?jt? stand feliratán Zürichben. „Az SVP kisz?ri a fekete bárányokat”. Eközben több kanton fellépett a fekete bárányos plakátok leszedése ügyében, Basel járt az élen.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy valóban számarányukat messze meghaladó mértékben vezetik a b?nözési listákat a külföldiek, és a szociális támogatásokat is sokszor illetéktelenül veszik fel. Az SVP az ENSZ kritikájára min?síthetetlen, útszéli modorban reagált. „Diéne úr érthet? módon szívesebben foglalkozik a svájci emberjogi problémákkal, mint az afrikaiakkal, mivel a nálunk található ötcsillagos szállodák sokkal kényelmesebbek, mint a bokrok a szavannán”, mondta Ulrich Schlüer, az SCP közeli Schweizerzeit cím? lap szerkeszt?je. Roman Jaeggi, a párt szóviv?je honlapján azt fejtegeti, „vajon a szenegáli Diéne miért nem szereti a svájciakat. Mert itt demokrácia van? Vagy mert mi fehérb?r?ek vagyunk? Lehet, hogy Diéne úr rasszista?”

A svájci kormány hivatalos álláspontja az ügyben szintén figyelemre méltó. Így szól: „az SVP-kampány a véleménynyilvánítás szabadságának általános elve alá tartozik”. Ez az alapelv egyébként Svájcban mítikus er?vel bír. Olyannyira, hogy az utóbbi id?ben egyre inkább elszaporodó, a nemzetiszocialistákra kísértetiesen hasonlító kampányszlogenek sem keltenek senkiben felháborodást. A nemzetiszocialista retorika használata egyébként az SVP specialitása. A minap például a berni városi tanács egyik néppárti tagja nevezte kártékony férgeknek az állampolgársági kérelemért folyamodókat. Három évvel ezel?tt egy plakáton a szociáldemokratákat ábrázolták vörös patkányhordaként, akik az állam épületének alapzatát rágják.

A Svájci Rasszizmusellenes Bizottság (Eidgenössische Kommission gegen Rassismus – EKR) szóviv?je szerint a politikában a külföldiekr?l folyó párbeszéd hangos az idegengy?lölett?l. A belügyminisztérium keretein belül m?köd? intézmény szerint be kellene tartani a rasszizmusra vonatkozó büntet?jogi irányelveket. Ezeket az elveket a jelenlegi igazságügy-miniszter, Blocher a legszívesebben azonnal hatályon kívül helyezné. A többi svájci párt egyébként az SVP nép-nemzet fogalom meghatározását a fasiszta id?kéhez hasonlítja. Pascal Couchepin svájci alelnök és belügyminiszter úgy fogalmazott, Blocher szerint a nép nem a választópolgárokat jelenti, hanem saját híveit. „Ha egy katasztrófa képét vetítjük el?re, amennyiben nem választanak minket újra, az nem más, mint a fasizmus egyértelm? jele: ha a Duce meghal, vége mindennek – körülbelül így fest az SVP propagandája”, folytatta a francia nyelv? Vallis kantonból való FDPpolitikus (Freie Demokratische Partei – Szabaddemokrata Párt).

A sors fintora, hogy a kis semleges Svájc semmilyen módon nem vette ki részét Európa XX. század eleji nemzetiszocialista-fasiszta múltjából, és most az új évezred elején mégis itt üti fel fejét a régi gy?löletbeszéd. A választásokra október 21-én kerül sor, Blocher beharangozta a jobboldali er?k minden eddiginél nagyobb gy?zelmét.


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány