Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Miért legf?bb kötelességük a toryknak az a meggy?z?dés, hogy az állami költekezések ellen vannak
The Tories’ Greatest Liability is the Belief that They are Against Public Spending
By Bruce Anderson
The Spectacor, 22 January, 2005


A szlogenek és jelmondatok csatája lassan kezdetét veszi, s minden bizonnyal komoly hatást gyakorol majd a választások eredményeire. Azt már most tudhatjuk, a Munkáspárt milyen reakcióval rukkan majd el? a toryk gazdasági programja láttán. „A toryk azt hiszik, hogy növelni tudják a jóléti kiadásokat és csökkenthetik az adókat… hát persze, valamint a disznók repülni fognak.” A konzervatívok természetesen visszavágnak: „Mindig, amikor ez a kormány elköltött egy fontot, elvesztett hét és felet. Mi felszámoljuk ezt a politikát, és érzékelhet?en növeljük majd a megtakarításokat”.

A következ? hónapok alatt eld?l, a választók vajon melyik verziónak hisznek jobban – feltételezve, hogy mindkett?t hallják majd. Ha így lesz, a toryk sokkal hatásosabbak lehetnek, mint bármikor az elmúlt hosszú évek alatt. Ugyanazt a taktikát kell alkalmazniuk, amelyet Alastair Campbell, Peter Mandelsohn és Tony Blair az 1997 el?tti id?kben. Programpontjaikat a lehet? legegyszer?bb formába kell önteniük, majd el kell érni azok rendszeres visszhangozását frontembereik segítségével. Amikor mindez már a lehet? legszélesebb körben ismertté válik, és már-már unalomig ismételték, akkor és csak akkor jöhetnek a részletez?bb kampányelemek.

A toryknak azonban mindenekel?tt le kell gy?zniük terhes örökségüket, a véget nem ér? thatcherizmust. Radikálisaiknak is el kell fogadniuk, hogy a vaslady korában sem minden úgy történt, ahogyan azt mondták, s hogy ma már valóban nem lehetséges egyszerre növelni a megtakarításokat, s növelni a kiadásokat. Amellett, hogy a költségvetés egyensúlyára kínosan ügyelniük kell majd, ha kormányra kerülnek, az államigazgatást is reformoknak kell, hogy alávessék. A mai brit kormányzati intézményrendszer két részre osztható: a hagyományoknak megfelel?en egyes szervek (külügy, fegyveres er?k, közszolgálat) még mindig morális alapon nyugszanak, míg másokra ez nem érvényes. Azonban a morális alapvetések szerint m?köd? intézmények is egyre inkább elveszítik e tulajdonságukat (pl. rend?rség), s itt az id? a helyreállításukra.

Egy esetleges konzervatív kormányzat tehát alapvet?en e gazdasági, valamint kormányzatfilozófiai feladatokkal kell, hogy szembenézzen. Az, hogy megteszi, a toryk utolsó reménye.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány