Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Hogyan vethetünk véget a vezet?i fizetéseket övez? botrányoknak?
How to Limit Executive-pay Scandals?
By Joseph D. Becker
The New Republic Magazine, 05 May 2007


Az Egyesült Államok elnöke tavaly 400 ezer dollárnyi fizetést és 50 ezer dolláros költségtérítést kapott. Ez az összeg rögzített, és független attól, az ország vezet?je hogyan végzi a dolgát. Ugyanebben az évben a Citigroup vállalatbirodalom hasonlóan nagy felel?sséget visel? elnöke 26 millió dollárt tett zsebre – talán sikeresebben is látta el feladatait Bush elnöknél, ám bizonyára nem 47-szer sikeresebben. Van még meghökkent?bb összehasonlítás is: a Citigroup csoport egy átlagos nem-vezet?i alkalmazottjának évi fizetése 50 ezer dollár. A vállalat csúcsán tehát 520-szor többet keresnek, mint alacsonyabb szintjein. Ahogy egy amerikai törvényhozási képvisel? nemrégiben fogalmazott: „egy vezérigazgató ma több pénzt keres egyetlen délel?tt, mint beosztottja egész évben”. Az elmúlt évtizedet felölel? kutatások azt is bebizonyították, hogy a nagy cégek vezet?inek fizetése sokkal nagyobb mértékben növekedett a cégük által elért b?vülésnél.

Az aránytalan és indokolatlan méreteket ölt? vezet?i juttatások a vállalati szféra új rákfenéjét jelentik. E pénzösszegeket ugyanis sokkal eredményesebben fel lehetne használni, ha legalább egy részüket osztalékemelésre, kutatásra, termékfejlesztésre, az alkalmazottak fizetésemelésére vagy éppen egészségbiztosítására, szóval adott cég hatékonyabb m?ködésére fordítanák. Ehhez azonban átgondolt szabályozásra lenne szükség, ami pedig – jogilag mindenképpen – hiányzik a vállalati szférában. Az els? lépést az jelentené, ha a morális szempont hangsúlyosabb szerepet kapna a vállalatok vezet?testületi és igazgatói juttatásainak kialakításakor. Az a vezet?, akinek keresete több tízszer meghaladja az átlagos alkalmazottét, kontra-produktív hatással lehet egy cég morális közegére. Sokkal igazságosabb, ha a kiemelt fizetéseket igazoltan kiemelked? teljesítményekért osztják – arányosan, de a betöltött pozíciótól függetlenül. A jogi szabályozást azonban a morál sem pótolja. Az amerikai Kongresszus jelenleg egy hiánypótló törvénytervezet vitáját üli e tárgyban, amely maximalizálná a vezet?knek juttatható fizetéseket. Egy másik, nemrégiben már elfogadott jogszabály ugyanezen juttatások adóterheit növelte meg.

Ezek azonban csak részmegoldások: egyik sem ösztökéli a vállalatokat arra, hogy a pénzüket igazságosabban s egyben hatékonyabban használják föl. A téma több figyelmet és átfogóbb koncepciót igényel, amelynek alapját szakmai vita és az érintettek javaslatainak összegzése teremthetné meg.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány