Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az éghajlatváltozás nemzetbiztonsági kérdéssé válhat
Le changement climatique peut devenir une question de sécurité nationale
La Tribune, le 1er mai 2007


Katonákat, diplomatákat és politikusokat egyaránt aggaszt annak a lehet?sége, hogy új globális kihívás kapcsán jelent?sen n?het a világban a terrorveszély, s ennek következtében az amerikai hadsereg beavatkozásának esélye az afrikai, ázsiai és latin-amerikai regionális konfliktusokban. Ez az új kihívás pedig nem máshoz, mint az éghajlatváltozáshoz kapcsolódik, aminek nemzetbiztonságra gyakorolt hatásait az amerikai Kongresszus, a hadsereg, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa is vizsgálta az utóbbi id?ben. „Az éghajlatváltozás megsokszorozhatja a bizonytalansághoz kapcsolódó fenyegetéseket a világnak olyan részein, melyek már eleve a leginstabilabbak közé tartoznak. Ezzel a problémával már most foglalkozni kell, mert ha várunk, a dolgok csak romlanak” – áll egy jelentésben. A globális felmelegedés következtében fokozódó szárazság, rossz termés és trópusi járványok destabilizálhatják az amúgy is sérülékeny pozíciójú kormányokat Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában, s ez el?segítheti a terrorista csoportok meger?södését a térségben. A tengerszint emelkedése pedig olyan alacsonyan fekv? országokban, mint Banglades vagy Vietnam, hatalmas menekültáradatot indíthat el. A szárazság következtében a világ legszegényebb országainak otthont adó Afrikában 2020-ig a felére csökkenhet a term?földek területe, aminek beláthatatlan következményei lesznek. A Himalája jégtakarójának olvadása pedig vízellátási gondokat okozhat a világ egyik legnépesebb és legdinamikusabban növekv? régiójában.

A kérdést az ENSZ Biztonsági Tanácsa is tárgyalta, ahol kiemelték, hogy az éghajlatváltozás veszélyt hordoz a nemzetközi békére és biztonságra nézve, ugyanakkor általános jelent?séggel bír, mert elválaszthatatlan a fenntartható fejl?dés kérdését?l. Természetesen az ehhez köt?d? nemzetbiztonsági kihívások nem hasonlítanak egy fegyveres beavatkozás vagy egy nukleáris csapás pusztító hatásához, mégsem hagyhatók figyelmen kívül. A globális felmelegedés legalább négy területen vet fel kérdéseket, melyek szorosan összefüggnek egymással. El?ször az energia terén, hiszen az éghajlatváltozás nagymértékben a fosszilis energiahordozók elégetése során keletkez? üvegházhatású gázok légkörbe kerülésének következménye; másrészt a gazdaság terén, hiszen az energia a modern gazdaság támpillére; ez pedig társadalmi kérdéseket vet fel, hiszen a gazdaságban bekövetkez? változások az életmód módosulását is maguk után vonják; végül a diplomácia terén, hiszen az éghajlatváltozás globális kihívás, így az ellen csak nemzetközi összefogással lehet fellépni. De hozzátehetnénk: erkölcsi értelemben sem maradhatunk semlegesek, hiszen ami ma a világgal történik, az gyermekeink jöv?jét is meghatározza majd.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány