Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Transzatlanti vita a klímaváltozásról
Europe et États-Unis toujours en désaccord sur le climat
Philippe Gélie
Le Figaro, le 30 avril 2007


Angela Merkel német kancellár, az EU soros elnöke és George W. Bush amerikai elnök egyik legmegbízhatóbb európai szövetségese minden bizonnyal üres kézzel tér majd haza a Washingtonban tartandó amerikai –európai csúcsról, amelyen a globális felmelegedés kérdése kerül terítékre. A globális felmelegedés egyik legf?bb okozójának tartott üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozásáról ugyanis az Egyesült Államok a mostani formában hallani sem akar, így lehetetlennek t?nik egy transzatlanti tengely kialakítása a környezetvédelem területén. Az amerikai álláspont persze már korábbról is ismert volt, Európa mégis azt hihette, hogy az utóbbi id?ben végbement folyamatok és ismertté vált tények módosították Bush elnök hozzáállását, s így lehetséges volna egy közös nyilatkozat elfogadása. Számításaik azonban nem jöttek be.

Pedig az Egyesült Államok számos kérdésben egyetért európai partnereivel: elismeri a probléma létét s azt, hogy ennek hátterében alapvet?en az ember áll, valamint olyan új technológiák kialakításának szükségességét, melyek a szennyezés visszaszorítását lehet?vé teszik. Ugyanakkor az amerikaiak hangsúlyozzák, hogy az éghajlatváltozás, az energiabiztonság és a gazdasági növekedés kérdését nem lehet szétválasztani egymástól, ezeket együttesen kell kezelni. Bush elnök a kiotói jegyz?könyv mintájára épül? nemzetközi megállapodásokkal szemben is ellenérzéseket táplál, mivel minden olyan egyezményt értelmetlennek tart, amiben Kína és India nem vesz részt. E két feltörekv? gazdaság nemcsak a világ legnagyobb szennyez?i közé tartozik, de az Egyesült Államok gazdasági vetélytársa is, így az ? kimaradásuk azt eredményezné, hogy a környezetszennyezés terén tett amerikai er?feszítéseket Kína és India növekv? károsanyag-kibocsátása semlegesítené, s még további versenyel?nyre tennének szert. E tények ismeretében is joggal lehetnek csalódottak az európaiak, hiszen a probléma létezésének elismerése még önmagában nem vezet annak megoldásához. Pedig az Egyesült Államokban nagy el?relépés történt a környezettudatos szemlélet elterjedése terén. Mára az amerikaiak 80%-a tartja problémának a környezetszennyezést, s az ipari vállalatok is követelik a központi kormánytól, hogy vezessen be környezetvédelmi normákat. Kaliforniában komoly korlátozásokat vezettek be az autógyártókra, és a Kongresszus el?tt féltucatnyi, míg a tagállamok törvényhozásai el?tt mintegy 300 törvényjavaslat fekszik e témakörben. A Bush-adminisztráció egyel?re ellenáll.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány