Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Széttöredezettség az európai kutatásban
La recherche européenne souffre de sa trop grande „fragmentation” nationale
Thomas Ferenczi
Le Monde, le 10 avril 2007


Hét évvel ezel?tt az Európai Bizottság egy európai kutatási térség kialakítását t?zte ki célul, amelyben a kutatók, a technológiák és az ismeretek szabadon áramlanak. Az e téren kialakult elmaradás olyan méreteket ölt, hogy a bizottság megkondította a vészharangot, és nagyobb er?feszítésekre szólította fel a tagállamokat. Napjaink tudásalapú gazdaságában a növekedés kulcsa a kutatás és az innováció, s ebben Európa korántsem azt a teljesítményt nyújtja, amire képes lehetne. Jelenleg a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások a GDP 1,8%-át érik el, szemben a 2010-re kit?zött 3%-os céllal. Ennek eléréséhez pedig a tudás bels? piacának, az áruk, a t?ke, a szolgáltatások és a személyek szabad áramlása utáni „ötödik szabadságnak” a megteremtése elengedhetetlen, vélik a bizottságnál.

Európa legnagyobb gondja a nemzeti széttöredezettség, ami megakadályozza a kutatók és a tudás határokon átível? áramlását. A kutatók és tudósok többsége az intézményi és nemzeti határok korlátaival, középszer? munkakörülményekkel és gyenge el?meneteli lehet?ségekkel kénytelen szembesülni. Az egyetemi állásokat f?leg nemzeti keretek között töltik fel, a nemzetközi verseny inkább a szabály alóli kivétel, s nagyon kevés példát találni a határon átível? mobilitásra vagy az egyetemek és vállalatok közötti együttm?ködésre. Ahhoz, hogy Európa sikeres lehessen, véget kell vetni ennek a széttöredezettségnek, s ehhez az európai intézmények, a tagállamok és a nemzeti kutatóintézetek és egyetemek együttes er?feszítésére van szükség. Ma az európai kutatás helyzete jónak mondható, de korántsem világszínvonalúnak. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, nemzetközileg is versenyképes „kiválósági központokat” kell felállítani, s er?s és tartós kötelékeket kialakítani az egyetemi és a vállalati szféra között.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány