Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A munkanélküliség mélyponton az eurózónában
Le taux de choˆ mage de la zone euro à un plus bas historique de 7,2%
Lysiane J. Baudu
La Tribune, le 2 mai 2007


Európának egyre jobban megy, különösen az Egyesült Államokkal összehasonlítva. Err?l tanúskodnak az eurózónában mért munkanélküliségr?l szóló legújabb adatok, miszerint 2007 márciusában ez a mutató a történelmi mélypontnak számító 7,2%-on állt, ami a legalacsonyabb érték 1993 óta. Bár az eurózóna fajsúlyos szerepl?je, Németország még korántsem érte el ezt a szintet, az ott mért 9,2%-os munkanélküliség szintén hatéves rekordnak számít, s ezzel nagyban hozzájárult az eurózónában egészében mért munkanélküliség csökkenéséhez. Ez pedig rendszerint a munkáltatók és munkavállalók moráljának növekedését s a vásárlóer? er?södését jelenti, ami a fogyasztás lábra kapásán keresztül a gazdasági növekedésre is hatással lehet. Ennek az „angyali körnek” a m?ködésére egyre több jel utal, hiszen a legutóbbi el?rejelzések szerint a háztartások és a vállalatok bizalma is hatéves csúcson van.

A folyamatok következménye azonban ennél ellentmondásosabb, s ennek tudható be, hogy az Európai Központi Banknak (EKB) csak egyik szeme nevet, míg a másik sír. Az alacsony munkanélküliség és az eurózóna gazdasági fellendülése ugyanis a bérkövetelések fokozódásával és a fogyasztói kiadások növekedésével járhat, s ez felhajthatja az inflációt. Márpedig az EKB egyik legf?bb célja a fogyasztói árak növekedésének mérséklése. Az eurózóna központi bankja 2007-re a 2%-os küszöb alatt kívánja tartani az inflációt, jóllehet az már 2006-ban is 2,2% körül alakult.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány