Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Kialakulóban az EU–USA egységes gazdasági térség
Wirtschaftszone EU–USA macht Fortschritte
Von Peter Ehrlich
Financial Times Deutschland, 20. April 2007


Az április végi Európai Unió–Egyesült Államok csúcstalálkozó célja, hogy olyan akciótervet dolgozzanak ki, mely a felhalmozódott milliárdos tartalékokat a pénzpiacra, illet?leg az iparba forgatja vissza. A transzatlanti gazdasági együttm?ködés 2009-es megvalósulásának els? lépése lehet az óceán két oldalán alkalmazott különböz? könyvelési irányelvek, a GAAP és az IFRS kölcsönös elismerése. Ezáltal az európai cégek eltekinthetnének az eddig oly gyakran alkalmazott kett?s könyvelési technikától. A tervezett egyezmény értelmében az Egyesült Államoknak át kell vennie a saját t?keszabályozása terén az európai „Basel II.” direktívákat.

A pénzügyi el?nyöket nem tartalmazza részletesen az egyezmény. Egy jöv?beni korlátozásoktól mentes EU–USA pénzpiac a t?keügyletek tranzakciós költségeit akár 60%-kal csökkentheti. A normák, m?szaki szabályozások, engedélyek feltételeinek egységesítése pedig az ipar el?állítási költségeit zsugoríthatja 7%-kal. A német szövetségi kormány és a Német Ipari Egyesülés (Bundesverband der Deutschen Industrie – BDI) üdvözölte a keretegyezményr?l folytatott tárgyalásokat, mert ezáltal egy egymáshoz szorosan kapcsolódó struktúra alakul ki az óceán mindkét oldalán, melyre konkrét kétoldalú megállapodások épülhetnek. Az egész gazdasági térség feje a Transzatlanti Gazdasági Tanács (Transatlantic Economic Council) lenne, melyet egy amerikai kormánytag és egy EU-biztos vezetne. A lehetséges személyek megnevezése a washingtoni csúcstalálkozó feladata lesz. Az Unió részér?l jelöltként Günther Verheugen európai bizottsági alelnök neve merült fel. A gazdasági együttm?ködés eredményeit a jöv?ben évente megrendezésre kerül? csúcstalálkozókon ellen?riznék le. A terv szerint az amerikai Kongresszus és az Európai Parlament is részt venne a munkában.

Merkel német kancellárasszony, egyben az Európai Tanács soros elnöke egy esztendeje gy?zködte George W. Bush amerikai elnököt az együttm?ködés szorosabbra f?zésének szükségességér?l, és csupán januárban sikerült az elnököt megnyernie a tervnek. Merkel asszony célja a közös biztonság- és külpolitika mellett a transzatlanti kapcsolatokban is új fejezetet nyitni, nevezetesen a gazdasági együttm?ködését. A csúcstalálkozó keretében Merkel kancellárasszony, Bush elnök és Barroso európai bizottsági elnök a gazdasági egyesületek képvisel?ivel is találkoznak, így Jürgen Thumann BDI-vezet?vel is. A találkozóra a Meseberg Kastélyban, a kormány hivatalos vendégházában kerül sor.

A politikailag igen fontos keretegyezmény a szoros együttm?ködés terén öt pontot említ, ezek a következ?k: szabályozások, szellemi tulajdon védelme, biztonságos kereskedelem, befektetések és pénzpiac. A szabályozásokon belül olyan kérdésekre is kitérnek, melyeket eleddig nem szabályoztak, így például a nanotechnológiára. Középtávon felmerült az is, hogy a termékek engedélyeztetése terén egységesítik az alkalmazott módszereket, a gyógyszerek és kozmetikai cikkek tesztelésénél nem végeznek állatkísérleteket, a gépkocsik biztonsági vizsgálatainál azonos technikákat alkalmaznak. Nem szabad megfeledkezni az eltér? szabadalmaztatási rendszerek összehangolásáról sem. Az elkövetkez? hat-nyolc hónapban olyan projekteket dolgoznak ki, melyek úttör? jelent?ség?ek a jöv?beni együttm?ködéseknél.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány