Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Borloo megcsinálta?
Borloo a-t-il réussi?
Julie Joly
L’Express International, le 25-31 janvier 2007


Franciaországban a munkanélküliség 2005 februárja óta folyamatosan csökken, és 2006 novemberében már csak 8,7%-on állt. Vajon minek, kinek köszönhet? ez a siker? A szerencsés körülményeknek, vagy Jean-Louis Borloo foglalkoztatási és társadalmi kohézióért felel?s miniszternek? A franciáknak csupán 33%-a véli úgy, hogy Borloo hatékonyan lépett fel a munkanélküliség ellen, mégis kétségtelen, hogy a miniszternek is vannak érdemei a sikerek elérésében.

A siker mindenekel?tt az újra fellendül? gazdasági növekedésnek, s az ez által generált munkahely-teremtésnek köszönhet?. A GDP 2006-ban 2,3%-kal növekedett, s az év során a kereskedelmi szektorban 138 ezer új munkahely született, szemben a megel?z? évi 77 ezerrel. Az épít?ipar és a szolgáltatások is nagyban hozzájárultak a foglalkoztatás b?vüléséhez: el?bbi 50 ezer, utóbbi 160 ezer új munkahely teremtésével. Az ipar ugyanakkor továbbra sem képes kilábalni a válságból, jóllehet már az is egyfajta sikerként könyvelhet? el, hogy az ágazatban a 2005-ös 97 ezerrel szemben 2006-ban „csak” 72 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma. Szakért?k szerint a francia ipar „túl van már a nehezén, s minden amit ki lehetett szervezni vagy elköltöztetni, az már megtörtént”.

Egy második tényez?, hogy megkezd?dött a baby-boom generáció nyugdíjba vonulása, s ezáltal az aktív lakosság száma immár két éve alig n?. 2006-ban mindössze 40 ezer f?vel, míg 2003-ban és 2004-ben még több mint 100 ezerrel. Ez azt jelenti, hogy csökken a munkaer?piacra nehezed? nyomás, jobbak az elhelyezkedési lehet?ségek, s a munkanélküliség csökken. A 2003-as nyugdíjreform is hozzájárult ehhez azáltal, hogy azok számára, akik az átlagosnál fiatalabb korukban kezdtek el dolgozni, el?rehozott nyugdíjazási lehet?séget kínált fel.

Végül, de nem utolsósorban Borloo miniszter politikája is el?segítette az el?nyös folyamatokat, nevezetesen az államilag támogatott munkahely-teremt? program által. Míg az így támogatott munkahelyek száma 2005-ben 22 ezerrel csökkent, 2006-ban 25 ezerrel n?tt. A Dominique de Villepin miniszterelnök által bevezetett „új alkalmazotti szerz?dés” (CNE) hatását azonban még nehéz felmérni, nem telt el ugyanis elég id? ahhoz, hogy a hozzá köthet? folyamatok világosan elkülöníthet?k legyenek. Szakért?k egyébként a CNE hatásait összességében semlegesnek értékelik, vagyis szerintük az új konstrukció legalább annyira járult hozzá új munkahelyek teremtéséhez, mint amennyire régiek megsz?néséhez.

S vajon mik a kilátások a 2007-es évre? A baby-boom generáció nyugdíjba vonulása továbbra is folytatódik, s a gazdasági növekedés is hozzájárul majd új munkahelyek létrejöttéhez. Ha a pozitív trend folytatódik, a francia statisztikai hivatal (INSEE) el?rejelzése szerint a munkanélküliség 2007 nyarára 8,2%-ra csökkenhet, ami 1983 óta a legalacsonyabb szintnek számítana. Egy biztos: a munkaer?piac reformja az elnökválasztási kampány egyik kiemelt témaköre.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány