Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A lobbi fenyegetésében
The Menace of the Lobby
Paul Johnson
Forbes Magazine, April 9, 2007


Meglátásom szerint a demokráciát nem a totalitarizmus fel?l éri a legnagyobb fenyegetés, hanem belülr?l, az egyre er?söd? szervezett lobbi irányából. Vegyük csak Britannia példáját. Az 1960-as évek elején Harold Macmillan miniszterelnök mondása szerint „három testület van, melyekkel egyetlen józan ítél?képesség? ember sem húzna ujjat: a Római Katolikus Egyház, az ?rök Brigádja és a Bányászok Nemzeti Szakszervezete”. Az évek során azonban a hadsereg folyamatos relatív leértékel?désével az ?rök Gárdája vesztett jelent?ségéb?l. A bányászok szakszervezete szinte már nem is létezik, a katolikus egyház pedig ereje és hívei számának magcsappanása után szintén nem említhet? az érinthetetlen hármas sorában. Az új mágikus hármast Britanniában ma a mullahok, a melegek és a zöldek alkotják. Messzemen?en ezek a csoportok rendelkeznek a legnagyobb lobbier?vel az országban, és csaknem minden egyes alkalommal elérik célkit?zéseiket, mindegy mi is legyen a választók akarata.

E tavasszal a meleg lobbi épp a régi hármas egyik tagja, az egyház ellen aratott gy?zelmet a meleg párok örökbefogadási jogával kapcsolatos vita megnyerésével. Azonban ha a tavasszal elfogadott törvényt a katolikus egyház mellett a mullahok is támadták volna, a tervezet minden bizonnyal nem ment volna át a törvényhozáson, ugyanis a muszlim lakossága nagy számban van jelen az ország középs? és északi részének nagyvárosaiban, melyek hagyományosan er?s munkáspárti fellegvárak. Ezzel szemben az iszlám lobbinak sikerült a „gy?lölködést” büntet?jogi kategóriává tenniük. Ezáltal – a bíróságok által megállapított mérték függvényében – lehetetlenné válik a muszlim közösségek tevékenységének kritizálása. Így gy?lölködés b?ntettét követi el az, aki kemény hangot üt meg a muszlimokkal szemben, mely hangot egyébként a katolikus vagy a zsidó egyháznak el kell viselnie. Ezzel szemben viszont a rend?rség tehetetlen a lázító mullahokkal szemben, mivel tartanak a muszlim közösségek tömeges felháborodásától.

Ami a zöldeket illeti, néhány évvel ezel?tt csak egy kis, marginális jelent?ség? csoportként tartottuk ?ket számon. Ma ?k állnak a brit politikai élet középpontjában. Ez nagyrészt a tudományos világtól a globális felmelegedés kapcsán kapott támogatásnak köszönhetik, f?leg annak a mindezidáig be nem bizonyított elméletnek, hogy mindez emberi tevékenységnek tudható be. A Királyi Társaság (Royal Society), az ország legmegbecsültebb tudományos testülete, teljes mellszélességgel kiáll a zöldek mellett. A globális felmelegedés jelenségével kapcsolatban a mainstreamt?l eltér? állásponton lév? kutatók alig találnak munkát, és egyszer?en képtelenek támogatást nyerni kutatásaik folytatására. Ha pedig a vállalati szférához fordulnak finanszírozásért, a zöldek azonnal rájuk ragasztják a vállalati t?ke szócsöve billogot.

Hányan is vannak a zöldek? Egy millióan? Ahhoz mindenesetre elegen, hogy a szavazatokért harcoló Gordon Brown és David Cameron politikai programjukba beépítsék célkit?zéseiket. A kormányon és a Munkáspárton belül így is jelent?s mérték? túlreprezentáltságuk, így a zöld ügyek nagy számban jutnak el a törvényhozás legmagasabb szintjére, és általában sikerrel is veszik a megmérettetést. Az új környezetvédelmi törvények azonban komoly károkat okoznak az ipar számára. Már nem kell sokat várni, hogy az új zöld törvények hatását minden háztartás a saját b?rén érezze. A lobbik ereje tehát a demokrácia azon alapelvének mond ellent, miszerint minden állampolgár szavazata egyenl?, függetlenül annak társadalmi pozíciójától, vagyoni helyzetét?l. A lobbi-rendszer szabályai szerint azonban ha valaki az elit által is dönt?en vallott és támogatott vallási vagy foglalkozási csoporthoz tartozik, szavazata nagyobb súllyal esik latba, mint azoké, akik e csoportokon kívül állnak. Épp, mint George Orwell állatfarmján: „Minden állat egyenl?, de egyes állatok egyenl?bbek a többinél”.

Meg kell találnunk azokat a módszereket, melyekkel kezelni tudjuk a lobbik fel?l érkez? fenyegetéseket, mely fenyegetések megcsúfolják a brit történelmi demokrácia hagyományait. A lobbi-csoportok azonban nemcsak Nagy-Britanniában er?sek, de Amerikában is – f?leg egy gyengekez? elnök alatt. III. György uralkodása alatt az alsóházban szájról szájra terjedt a mondat: „A korona hatalma megnövekedett és tovább növekszik, így vissza kellene szorítani!” Ugyanezt a mondatot a napjainkra is relevánsnak tartom, csak korona és lobbi szavak felcserélésével. Azonban erre hiába várunk mindaddig, amíg a lobbi-csoportok vannak hatalmon, és a parlament az ? szolgájuk.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány