Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

Az Irakban elszabadult terrorista-ellenállás, a madridi és londoni robbantássorozatok és a számtalan, még idejében leleplezett merényletkísérlet világszerte arra utal, hogy jelenleg olyan háború felé sodródunk, amelyben nem lehet győzni, nem lehet vereséget szenvedni, de nem lehet békét kötni sem.

 

Az állam feladatainak átláthatósága szükséges feltétele a távlatos gondolkodásnak, és annak, hogy a közösség egyszerű tagja is átlássa, mit nyújt az állam adó- és járulékfizetéséért cserébe. Ezáltal teremthető meg a bizalom a nagypolitika és a jövő iránt. Ezt szolgálhatja a közkiadásoknak és állami bevételeknek a lényegre koncentráló, viszonylag közérthető összefoglalása és nemzetközi összehasonlítása, amely a stratégiai döntésekhez szükséges választói tisztánlátást megteremti.

 

A jelen dolgozat célja rávilágítani arra, hogy a magyar felsőoktatás jelenlegi finanszírozási rendszere állandó működési zavarokat generál, mert szerkezetében gyökeresen különbözik a valódi költségektől, és emiatt a bevételeket és a költségeket nem lehet egymásra leképezni.

 

A középosztályba nem pusztán valamiféle vagyoni cenzus alapján kerül az ember, nem is csak a műveltséghez, civilizáltsághoz kötött fogalom. A Mittelstand leglényegesebb részét az önálló egzisztenciák alkotják. Azok a kis- és középvállalkozások, amelyekben a tulajdonos többnyire maga is munkavállaló, termelésirányító szakember.

 

Állásfoglalás

 
Jövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány