Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

A svéd származású Dag Hammarskjöld (1905–1961) az ENSZ második főtitkára volt, aki a hidegháborús évtizedekben vezető diplomataként igyekezett segíteni a béke fennmaradását Földünkön. A konfliktusok békés megoldását kereső nehéz diplomáciai szolgálatot úgy tudta ellátni, hogy naponta érvényesítette magával szemben a legmagasabb erkölcsi-szellemi mércét. Idén, születésének 100. évfordulóján Svédországban, az ENSZ-ben és sok országban előadások, konferenciák, filmek, vándorkiállítások, koncertek, szoboravatások bizonyítják, hogy Hammarskjöld mennyire él és hat mai világunkban is.

 

Talán a legrégebbi állásfoglalás: „Megvesztegető ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék vakká teszi azokat, akik látnak, és elferdíti azok ügyét, akiknek igazuk van.” (Kivonulás, 23. 8.).

 

Információs civilizációban a környezetgazdálkodás célja a gazdálkodás és környezetvédelem szétválásának megszüntetése, a termék-előállító szennyezés és tisztítás elkülönülésének felszámolása, a „hogyan termelj, hogy ne szennyezz” elv megvalósítása. Ezt kutatja, és erre tanít a környezetgazdálkodás.

 

Az európai példák azt támasztják alá, hogy a nemzeti kormányok a jelenlegi magyar kormánnyal ellentétben, sőt mi több, a regionális és helyi önkormányzatok sem sietnek eladni többségi részesedésüket az általuk birtokolt repülőterek részvényeiből, és egyáltalán nem kívánják elveszteni ellenőrzésüket a tulajdonukban lévő repülőterek felett.

 

Levél Bush elnökhöz

 
Jövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány