Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

Készülünk a kormányzásra, beszélgetünk, eszmét cserélünk arról a programról és stratégiáról, ami Magyarországot kihúzhatja abból a kátyúból vagy szakadékból, amelybe az elmúlt 3 évben a jelenlegi kormány kormányozta. Eljött az idő, hogy kimondjuk, Magyarországon az állam pénzügyi válságban van.

 

A stratégiakészítés időszakáról szeretnék most beszélni, hiszen tudjuk jól, hogy egy koherens, világos programnak társadalompolitikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A 2006 előtti és utáni gazdaságpolitikai teendők esetében négy területről szólnék. Először arról, hogy a jó terápia érdekében a diagnózist kell meghatározni, hiszen a jó diagnózis fél siker. Szeretnék beszélni arról, hogy ebből a helyzetből milyen kiút lehetséges, az euró bevezetése Magyarországon milyen feladatot ró a kormányra, és hogy mindez a stratégiakészítés szempontjából milyen feladatokat ró ránk.

 

A Polgári Demokratikus Párt, készülve a parlamenti választásokra, kidolgozta gazdaságpolitikáját, amelynek alapelemeit és célkitűzéseit szeretném Önöknek bemutatni.
MARTIN RIMAN a Polgári Demokratikus Párt alelnöke, a cseh parlament Gazdasági Bizottságának alelnöke. A cikk a „Gazdasági Stratégia 2006” című konferencián (2005. június 4.) elhangzott előadás szerkesztett változata.

 

Az euró sikert aratott. Még szabályozási kerete, a Maastrichti Szerződés, valamint a Stabilitási és Növekedési Paktum ellenére is. Megújításuk roppant politikai és gazdasági kockázatokkal járna. A reform elutasítása viszont még kockázatosabb.

 

A fiskális politika makrogazdasági hatásainak elemzését jegybankár lévén egy ehhez kapcsolódó idézettel kezdeném: „A jegybankárokat gyakran vádolják meg azzal, hogy megszállottak az infláció tekintetében. Ez nem igaz. Ha van egyáltalán valami, ami rögeszméjüknek tekinthető, akkor az a fiskális politika.”

 

A Polgári Szemle áprilisi számában jelent meg Cséfalvay Zoltán Mindig van egy másik út is – Tíz tétel a globalizációról című elemzése. Írásában a globalizáció jelenséghalmazát és annak Magyarországra vonatkozó aspektusait próbálja sorba venni. Mivel a szerző több állításával és következtetésével, olykor megközelítésével nem értek egyet, érdemesnek tartottam egy „válaszelemzés” megírását.

 

Nehéz olyan partnerrel vitatkozni a globalizációról, mint Császár Zoltán, aki rögtön az első bekezdésben leszögezi: a globalizáció „alapvetően rossz berendezkedés”. Ez az indítás legalább annyira doktriner, mint évekkel ezelőtt Békesi László volt pénzügyminiszter kijelentése, amely szerint „a globalizáció alapvetően pozitív folyamat”.

 


 
Jövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány