Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

A lakáspolitikát a rendszerváltás óta – talán a 2000–2002 eleje közötti rövid periódust leszámítva – sajátos kettősség jellemzi. Egyrészt nincs érvényes, a célok és eszközök összhangját megteremtő, széles konszenzuson alapuló lakáskoncepció, másrészt ettől függetlenül a mindenkori kormány azért jelentős összegeket költ a költségvetésből lakástámogatásokra. Teszi ezt azért, mert érzékeli a lakosság elvárásait, időnként „elő kell jönni valamivel”, másrészt azt azért mindenki érzi, hogy a lakásszektor jó működéséhez nagyon komoly társadalmi és gazdasági érdekek fűződnek.

 

A lakásépítés nemzetgazdasági hatásai
Kutatásunk célja makrogazdasági hatáselemzés a lakások és a családi házak építésére, illetve általában az új otthonok létrehozására irányuló tevékenységek alapján 2012-ig terjedő előreszámítással vizsgálva az építőipar árbevételét, jövedelmét és költségszerkezetét.

 


 

A magyar települések és kistérségek versenyképességét elemző kutatás az itt közölt összefoglaló tézisek és a települési önkormányzatok finanszírozási rendszerét bemutató fejezet mellett átfogó képet rajzol a gazdálkodási helyzetből és egyéb okokból fakadó önkormányzati válságról, de megfogalmazza javaslatait is.Jövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány