Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


ArchívumA tartalomból 

Elképzelhető, hogy a jelenlegi kormányt felváltó új kormány itt leírt vagy ehhez hasonló felelősségfelvetése az Európai Unió rosszallását váltja ki. Ez esetben azonban akár az EU-val szemben benyújtható perrel is ki lehet mutatni az Unió felelősségét a jelenlegi magyar gazdasági helyzetért, mert a pénzügyi biztos, Almunia tisztában volt azzal, hogy a gyurcsányi gazdaság- és pénzügyi politika katasztrofálisan rossz, mégis a bizottság felé azt jelentette, hogy az minden tekintetben helytálló. Ez a jelentés jelentős mértékben közrejátszott abban a kárban, ami az országot érte. A biztos tevékenységéért pedig a bizottság és annak elnöke, végső soron pedig az Unió felelősséggel tartozik.

 

Magyarország pénzügyi, gazdasági helyzete egyre inkább romlik, és minden hangzatos ígéret és állítás ellenére gyakorlatilag csődben van, piaci módon nem finanszírozható, az ország újkori történelme egyik legmélyebb társadalmi és gazdasági válságát éli át, és külföldi hitelfinanszírozás, lélegeztetőgép nélkül már nem lenne működőképes. Az ország adósságállománya és az ezzel járó terhek például cikkem megjelenése óta is jelentősen tovább növekedtek. És egyre csak növekednek jelenleg is. Magyarország, ha lehet, még mélyebb gödörbe került ebben a tekintetben, mint Argentína 2001-ben.

 

A „sereges senkikkel” szembefordulva, félelmeinket legyőzve, „a világ fölött őrködő Rend”-be és egymásba kapaszkodva képesek leszünk eljutni a falurombolástól a vidék és az egész magyar társadalom újraélesztéséhez, az új, „nép-párti” állam megalapításához!

 

A századforduló hatalmas, talán minden idők legnagyobb világkiállításán Magyarország 161 nagydíjat, 264 arany-, 390 ezüst-, 366 bronzérmet, valamint 250 dicsérő oklevelet szerezve az összes résztvevő nemzet között az ötödik helyen végzett.

 

A geotermia-hasznosítás jelentőségét egyre több önkormányzat ismeri fel. A méreteiben és komplexitásában minta értékű vásárhelyi projekt mellett egyre több rendszer létesül. Hogy országos méretekben is hatékonyan és ésszerűen élni tudunk-e ezen természeti kincsünkkel, hogy megmarad-e ez nekünk magyaroknak… kizárólag rajtunk múlik.

 

Hantos Elemér munkássága a közép-európai országok gazdasági együttműködésének fejlesztésére úttörő jellegűnek tekinthető. A vesztes világháborút követő helyzetben a bezárkózás és passzivitás helyett nyitottság és aktivitás útját választotta. A nemzetközi igényekhez illeszkedő, szakmai alapokról kiinduló javaslatait részletesen kidolgozta, és fáradhatatlanul hozta a hazai és nemzetközi közvélemény tudomására. Szakmai tekintélyével, széles körű ismertségével elérte, hogy gondolatai bekerültek a nemzetközi köztudatba, s nem rajta múlt, hogy a megalapozott elképzelésekből a történelem realitásai utópiát kreáltak. Hátrahagyott munkássága azonban tiszteletet ébreszt, és tanulságokat hordoz. Számos részlete máig érvényes és megvalósításra érdemes, s néhány elképzelése az európai integráció jelenlegi megoldásaiban él tovább. Ugyanakkor a közép-európai népek megbékélését szorgalmazó alapállása példamutató lehet számunkra, s a térség valamennyi elkötelezett szakembere számára.

 

Recenzió Bogár László: Magyarország felszámolása című könyvéről

 

The article proves the suitability of carrying out of diversification of production at enterprises at expense of complementary goods and services and devises the formula of the multiplier of complementarity. This formula allows calculating in how many times the general profit of the enterprise will increase due to increase of volumes of realization of one of complementary goods.

 

A Baross Gábor Gazdaságpártoló Társaság állásfoglalása Magyarország kulturális állapotárólJövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány