Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból


A Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság állásfoglalása „A bankrendszer és a magyar társadalom” témakörben 

Szoktam néha rosszakat álmodni. Az egyik ilyen rossz álmom az az, hogy mintha én volnék Antall József. És 1990. március 25-ét írunk, és megnyertük a választást. Körülnézek, és az ország nincs tudatában annak, hogy milyen állapotban van. És ebbe belehalok én is meg a pártom is. Szerencsére ennél egy kicsit hamarabb szoktam felébredni, hogy valami esély maradjon azért a reggeli munkakezdésre. De a történet lényege ez. És nekem meggyőződésem, hogy az első miniszterelnökünk ebbe halt bele, és az első nagy rendszerváltó párt erre ment rá.

 

Jövőkép 2025
Minden korra jellemző, hogy a kor legkiválóbb szellemi nagyságai az élenjáró európai színvonalat képviselték. Az utóbbi időben azonban jelentősen esik a színvonal. Ma a 18–35 év közötti korosztályban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők csak a felét teszik ki a nyugat-európai szintnek. Az 1990 előtti korszakban összesen egy nemzedék 8%-a szerezhetett egyetemi vagy főiskolai diplomát. A magyar feltalálók élen járnak régen és ma, de mögöttük nincs meg az a háttér, amely a kutatási eredményeket alkalmazná. Minden évben jelentős díjakat hoznak el a fiatal feltalálók és a szellemi versenyeken részt vevők, azonban eredményeiket nem követi piaci siker.

 

A 2008. évi jelentős változások pozitív elmozdulást hozhatnak. Az NKTH új elnökének ígéretes koncepciója, a pályázatok elbírálásának gyorsítása és áttekinthetősége, a támogatott K+F tevékenységek folyamatos ellenőrzése és értékelése az egész terület hatékonyságának a javulását eredményezheti. Ezt a folyamatot erősítheti az egész területnek kormányszintre emelése és tárca nélküli miniszter által történő irányítása, illetve felügyelete. A Magyar Tudományos Akadémia 2008 májusában megválasztott új elnöke pedig garancia arra is, hogy a tudomány szerepe, súlya növekedni fog, tekintélyének visszaszerzése, finanszírozásának megoldása a tudományos teljesítmények elismerését és a társadalom javára történő hasznosulását eredményezi.

 

Végezetül néhány észrevétel a politizálás módszerére. Az Orbán-kormány is beleesett annak idején abba a hibába, ami jellemezte az Antall/Boross-kormányt is. Mind a kettőt küldetéstudat, messianisztikus lekezelő magatartás jellemezte. Ez a lekezelő magatartás legélesebben a közhivatalokban jelentkezett, ahol a helyettes államtitkárokká és főosztályvezetőkké, valamint osztályvezetőkké vált „Fidesz-fiúk” lekezelték és „csicskáztatták” a nekik beosztott, igen gyakran náluk idősebb hivatalnokokat, míg a visszamaradt régi, MSZP-lojális főnökök beosztottaikat „emberszáma” vették. Indokoltnak tartanám, ha az új polgári hatalom a kormányváltást követően minden beosztottal elbeszélgetne, amelynek során egy olyan „gentleman agreement” kerülne megkötésre, amelyben a közhivatalnok biztosítaná lojalitását a polgári kormánnyal szemben, az viszont a tisztességes megélhetéssel és karrierúttal egybekötött státusbiztonságot adná cserébe.

 

Az Egyesült Királyság szolidaritás alapú, nem üzleti alapon működő egészségügyi ellátórendszert működtet. Az egészségügyi ellátórendszer reformja középpontjában a beteg, a páciens áll, és a szolgáltatások minőségének folyamatos tökéletesítése, jobbítása. Az Egyesült Királyságban folyó reform semmilyen módon sem törekszik a betegek és az orvosok, az egészségügyi szolgáltatások nyújtói közötti bizalom lerombolására, még kevésbé a profit- vagy fiskális szempontok előtérbe helyezésére a páciensek egészségi állapotának javulásával, az emberi élettel szemben. Az egészségügyi rendszer korszerűsítése nem az orvosok és az ő munkájukat segítő más alkalmazottak ellenében történik, hanem tudásukat, tapasztalataikat a legteljesebb mértékben figyelembe véve, és ösztönözve őket a páciensek ellátásának minőségét javító új kezelési módszerek és új technológiák bevezetését lehetővé tevő intézkedések kezdeményezésére, végrehajtására.

 

Práger László: A globális gazdaságon innen és túl
A könyvön végigvonuló alapkérdés a globális erőtér és a belső fejlődés kapcsolódása. A szerző megfogalmazásában: Magyarország számára a nemzetközi szervezetek keretei, a felvett hitelek, a beáramlott működő tőke, az európai uniós támogatások jelenthetnek csupán további külső térnyerést, és jelenthetik az elgyengült belső gazdaság megerősödését. Ha kiürülnek az elmaradott régiók falvai, a községi iskolák, a kultúrát őrző körök, a munkahelyek, ha a foglalkoztatásban meghatározó szerepet játszó kis- és középvállalatok továbbra is a hazai gazdaság mellékszereplői maradnak, akkor a hatalmas infrastrukturális beruházások, a távközlési vonalak, az energiahálózatok, az új autópályák élettelen „virtuális” pontokat kötnek össze, vagy csupán a nagy transznacionális vállalatok számára teremtenek új lehetőségeket, fűzik még szorosabbá az egymás között már amúgy is meglévő fizikai és logisztikai kapcsolódásukat.

 

Cséfalvay Zoltán: Kapuk, falak, sorompók
„Tilos az á…” – olvasható Malacka házának bejáratánál. A. A. Milne könyvének kedves szereplője még nem tudta – gondolván, hogy ez a felirat igazából nagyapja neve –, hogy a Százholdas pagony lehetett az első közismert lakópark, a tábla ugyanis biztonságot jelentett egy speciális lakókörnyezetben. A lakóparkok évtizede az ezredfordulóra következett be, és ezzel megindult egy – elsősorban városból városba költöző – speciális 21. századi új honfoglalás.

 

Összességében a tanulmánykötet komoly hozzájárulás a magyar gazdaságtörténet elmúlt 60 évének és a jelenlegi problémák összefüggéseinek feltárásában. A kitartó kutatómunkának, a személyes tapasztalatoknak, az írások közvetlen hangvételének és a közérthető és tényszerű megfogalmazásnak köszönhetően olyan információkhoz juthatunk, melyeket sehol máshol, mástól nem tudhatunk meg, ilyen pontossággal és részletességgel. S a recenzens úgy véli, Botos Katalin kérdésén, mely szerint: „mit ér a demokratikus politikai berendezkedés, ha a politikai rövidlátás miatt a (mindenkori) kormányzat képtelen konszenzussal hosszú távú nemzetpolitikai érdekeket megvalósító gazdaságpolitika kivitelezésére?”, érdemes lenne elgondolkodni.

 

Jeremy Leggett: A fele elfogyott
Ma az olcsó olajon alapul az USA és a Nyugat jóléte és kényelme. Egy olyan világban élünk, amely arra a feltevésre épül, hogy az olajkeresletet a készletekkel el lehet látni. De már nem sokáig. Néhány éven belül a hiány fogja meghatározni életünket. Amikor a globális felmelegedés és az olajkészletek kimerülése frontálisan ütközik majd, a társadalomnak muszáj lesz a problémával foglalkoznia, mégpedig gyorsan.Jövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány