Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

Mindenkivel előfordul, hogy ismeretlen cél felé haladva térkép nélkül eltéved, és szidja magát, hogy a tájékozódáshoz nem hozott magával segédeszközt, egy jó térképet. Ilyen esetekben azonban előbb-utóbb csak célba érünk, mert megkérdezzük a jó útirányt, kiigazítjuk a tévedéseket, és még térkép nélkül is – bár nehezebben és több idő alatt, kifáradva és megéhezve – eltalálunk kitűzött célunkhoz. Mennyivel nehezebb azonban annak a helyzete, aki rendelkezik ugyan térképpel, azt követve próbál az ismeretlen helyre odatalálni – csakhogy ez a térkép hibás, minden máshol van rajta, mint a valóságban! Így van ez a neoliberális politikával és gazdasági elmélettel is. Egy olyan térképet ad a jólét és gazdasági fejlettség felé utazóknak, amellyel nem lehet célba érni, mert a térkép hibás: minden máshol van rajta, mint a valóságban.

 

A tanulmány célja, hogy a fogyatékos emberekkel kapcsolatos jogi helyzetről és társadalmi attitűdökről induljon el gondolkodás. Annak ellenére, hogy a címben a fogyatékossággal élő emberek szerepelnek, messze nem csak a fogyatékos emberekről kell, hogy szóljon maga a vita: mindannyiunkról, akiknek állapota és lehetősége szintén nem állandó és egyenlő. Márpedig mi mindannyian folyamatosan változunk, ha úgy tetszik: öregszünk.

 

Nem lehet egyetérteni azzal a koncepcióval, hogy a tandíj legyen a felsőoktatási intézmények működésének a fő forrása. Legyen tandíj, de az igazodjék a hallgatót eltartó szülők jövedelmi és családi-eltartási körülményeihez, amely azonban gyenge tanulmányi eredmény felmutatása esetén megvonásra kerülne. A tandíjnak ilyen szociális beütések melletti kezelése továbbra is szükségessé teszi, hogy a költségvetés a jelenleginél jóval nagyobb összeget fordítson a felsőoktatási intézmények fenntartására és fejlesztésére. E tekintetben el kellene érni a nyugat-európai átlagot az ország felemelkedésének az érdekében.

 

Jó gazdaként irányítani a kerületet
Interjú Nagy Gábor Tamással, Budapest I. kerületének polgármesterével

 

Egyedülálló turisztikai arculat
Interjú Nógrádi Zoltánnal, Mórahalom polgármesterével

 

Vitatkozni jó. A téma nem is feltétlenül fontos, alapvető szabályok betartása és a vitapartnerek egymás iránti tisztelete elég is ahhoz, hogy valamely kérdésben élvezetes szellemi játszma kezdődjön. A játszmához csatlakozni nem feltétlenül kell, sokszor elég, ha jelenlétünkkel érzékeltetjük, hogy örülünk a jó vitának, de ha éppen úgy esik jól, hát bemondjuk az érveinket. Időnként a legalapvetőbb dolgok felett is vitát kell nyitnunk, hisz aki nem ismeri tetteink, véleményünk, értékrendünk racionalitását, bátran feltesz kellemetlen kérdéseket is. Különösen érdekes és értékes lehet, ha olyan viszonylag fiatal – és Magyarországon komoly kihívásokkal küszködő – tudományok területén kezdünk vitákba, mint például a közgazdaságtanilag megalapozott gazdaságpolitika. Cikksorozatunkban arra teszünk kísérletet, hogy elgondolkodjunk arról, milyen gazdaságpolitikát tarthatunk hasznosnak.

 


 

Bemutatkozik a Szabadlovas Közgazdász Egyesület
A Szabadlovas Közgazdász Egyesület a közgazdasági látásmód szélesebb körben való elterjesztésének érdekében jött létre. Az egyesület célja, hogy terjessze a modern közgazdaságtan és a közgazdaságtan módszertanára épülő társadalomtudományok eredményeit, illetve hozzájáruljon a közgazdaságtani látásmód és érvelés térnyeréséhez a közbeszédben és a közgondolkodásban. A sorsunkat érintő problémák megoldása e kérdések tisztázását követelik meg. Célunk, hogy ne menjünk el csukott szemmel e kérdések mellett, ne fogadjuk el az elsőre egyértelműnek tűnő válaszokat, a politikusok és véleményformálók gyakran túlságosan leegyszerűsített érveit.Jövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány