Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

A probléma társadalmi, gazdasági jelentőségét figyelembe véve érthetetlen, hogy a magyar férfilakosság idő előtti egészségromlásának és halálozásának nem szentel nagyobb figyelmet a politika, az egészségpolitika, de akár a gazdaságpolitika is. Ha madárinfluenza vagy más vírusfertőzés miatt halna meg évente nem 10 ezer, de 100 középkorú férfi, ez minden újság címoldalán szerepelne. Megdöbbentő, hogy Magyarországon alig beszélünk erről a népegészségügyi krízisről, és főleg semmilyen lépés nem történik a negatív tendenciák javítása érdekében.

 

Összességében kijelenthető, hogy 2006. évben sem a kutatás-fejlesztés ráfordításaiban, sem a megszületett eredményekben és megvalósult innovációkban nem következett be jelentős, fordulatszerű változás. A politikai és a kormányzati hatáskörben az előző évben tapasztalt problémák jellemezték a 2006. évet is, sőt inkább romló, mint javuló tendenciákkal.

 

Európa egyik legszerencsésebb fővárosi kerülete vagyunk parkjainkkal, erdőinkkel, vadregényes zöldterületeinkkel
Interjú Pokorni Zoltánnal, Budapest XII. kerületének polgármesterével: "Erdőinket meg szeretnénk őrizni, de nem értek egyet azzal a radikális természetvédők által hangoztatott felfogással, miszerint a zöld területekre, vagy az erdőkbe lehetőleg ne lépjen senki. Épp fordítva látom, azt kell segítenünk, hogy minél több ember töltse tévénézés helyett aktív pihenéssel, kirándulással az idejét. Ezért minden olyan fejlesztést támogatunk, amely a természet megőrzését, a sportolást, a szabadidő aktív eltöltését próbálja megvalósítani. Ebben a kerületben viszont nincs és nem is lehet helye plázáknak, bevásárlóközpontoknak."

 

Közel 100 kilométer hosszú pincerendszerünk van
Interjú Szabolcs Attilával, Budapest XXII. kerületének polgármesterével: "Eddig évente egy nagy rendezvényt tartottunk szeptemberben, a borfesztivált, ami annyiban különbözik a Várban megrendezett borfesztiváltól, hogy itt nem standokon, sátrakban, hanem a helyszínen, ebben az egyedülálló pincerendszerben lehet megnézni és kóstolni a borokat. Szeretnénk a korábbinál színvonalasabban megszervezni, hiszen mára kialakult a rendezvény körül egy bazári terület, ezt azonban szeretnénk száműzni, és kimondottan csak elismert népművészeket, értéket beengedni. Emellett szeretnénk a sört kitiltani, hiszen borfesztiválon bort igyanak."

 


 

A magyar adórendszer tehát kifejezetten bünteti az alacsony jövedelmű, de helyzetükön javítani akaró keresőket. Amíg tehát a progresszív adózás, az adókedvezmények és a támogatási rendszer eredetileg segíteni hivatott az alacsonyabb jövedelmű családokat, ugyanez a rendszer jelentősen meg is nehezíti számukra a felemelkedés lehetőségét, tartós szegénységben tartva a lemaradottakat. Ennek oka, hogy az adózási és a támogatási rendszer együttes hatásaként a gyakran nagyon nehéz körülmények közötti létfenntartás ugyan kevés gazdasági teljesítményt igényel, azonban az életszínvonal akár kismértékű emelése is olyan aránytalanul magas erőfeszítést követel az alacsony jövedelmű családoktól, amilyenre azok éppen helyzetükből fakadóan nem képesek. Ráadásul az effektív marginális adókulcsra vonatkozó legrészletesebb elemzések sem térnek ki arra, hogy a tartós munkanélküliségből újra munkába álló munkavállalónak korábbi életviteléhez és jövedelméhez képest jelentős többletkiadásai is lesznek, amennyiben a munkavégzéshez például ruházatát ki kell egészítenie, megfelelő lábbelit kell vásárolnia, vagy meg kell oldania napi közlekedését.

 

A Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság állásfoglalása „A sportvagyon is a nemzet tulajdona” témában

 

Az elmúlt néhány évben, Magyarország fokozatosan elveszítve korábbi előnyét, régiónkban gazdasági szempontból lassan sereghajtóvá vált, versenyképessége jelentős mértékben csökkent. Mit jelent és miért fontos számunkra ez a versenyképesség? Ez a tanulmány bemutatja, hogy egy ország versenyképessége összetett, pontosan nehezen meghatározható fogalom, amely azonban hétköznapi életünk minőségével szoros összefüggésben áll.Jövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány