Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

Világos tehát, hogy a kormányzati gazdaságpolitika sem a nemzetközi pénzpiacok, sem az EU közös intézményei, sem pedig a magyar közgazdasági szakma liberális reform célkitűzéseinek nem felel meg, a várható eredményei éppen ellentétesek azokkal.

 

„Üzenem az otthoni hegyeknek: a csillagok járása változó. És törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború, örökkévaló. A víz szalad, a kő marad, a kő marad.”

 

A 2007-es esztendő igazi kérdése, hogy a magyar politikai elit képes-e megszakítani az elmúlt esztendők ördögi köreit.

 

Egy pesszimista minden lehetőségben a nehézséget látja, egy optimista minden nehézségben pedig a lehetőséget (Sir Winston Churchill). A felsőoktatás mostoha körülményei ellenére tehát, legyünk optimisták.

 

Remélhetőleg a Fidesz megérti, saját érdeke, hogy nagyobb legyen a választék, több alternatíva legyen a mi politikai oldalunkon, és így szélesítvén a potenciális választók körét, képes lesz megbuktatni a kormányt 2010-ben.

 

Ha egy mód van rá: szálljunk magunkba, nem biztos, hogy a zsemle polgári vagy nem polgári voltán kellene rágódnunk (már akinek azt a fogazata lehetővé teszi). Kezdjünk el inkább gondolkodni, nézzünk körül tudós elődeink háza táján, s akkor talán egy kicsit másképp fogjuk látni a világot az elkövetkező hónapokban és években.

 

…Tehát csak remélek és várok. De jól ismerem a latin mondás igazságát… dum spiro spero. (Míg élek, remélek.)

 

Írásomon sokan mosolyogni fognak, mások cinikus megjegyzéseket tesznek (hiszen parlamenti demokrácia van!), de higgyék el, nincsen más kiút. A rendszerváltozás vesztesei, azaz a többség számára a jelenlegi Magyarország maga a reménytelen kiúttalanság. A hatalomban levőknek pedig azt üzenem, hogy a haza jövője fontosabb, mint a hatalom birtoklása.

 

Mivel kisvárosokról van szó, elmondható, hogy ez a helyzet egzisztenciális értelemben is a múlt visszatértét jelzi, mert a kinyilvánított pártszimpátia dönti el, ki lesz a helyi önkormányzati intézmény új vezetője, ki lesz a megüresedett álláshely új betöltője.

 

Ezzel az összefoglaló munkával a szerkesztők és a szerzők egyfajta kézikönyvet kívántak a jogalkalmazók kezébe adni, akik az igazgatás bármelyik szintjén találkozhatnak az ingatlancsalás lehetőségével, de joggal bízhatnak abban is, hogy a jogalkotók számára is segédanyaggá válik kötetük. Ugyanakkor jó szívvel ajánlható bármely laikus, de jogtudatos polgárnak is, aki felelősséget érez saját és a környezetében élő embertársai biztonságáért.Jövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány