Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

A 2002 óta eltelt időszak olyan pusztulást okozott 1989. október 23-án kikiáltott köztársaságunk demokratikus rendszerében, egyszersmind olyan súlyosan károsította a magyar gazdaságot, hogy nyugodtan beszélhetünk az ország újjáépítésének szükségességéről. Hasonló károk érték hazánk nemzetközi presztízsét és hitelességét is.

 

Az előadásomban két kérdésre keresem a választ. Az egyik az, hogy Magyarország adottságaihoz és lehetőségeihez képest, valamint a versenytársak szempontjából a Brüsszelbe eljuttatott konvergenciaprogram a leginkább kívánatos és alkalmas ilyen típusú dokumentum-e. A másik kérdés az, hogy a konvergenciaprogram cél-e vagy pedig eszköz.

 

Bár a globalizáció valóban sok helyütt az egyenlőtlenségek növekedéséhez vezet, nem igazolható, hogy minden előny a gazdag országoknak jut, míg a hátrányok egyoldalúan a perifériákon halmozódnának fel. Az ázsiai „kis tigrisek” vagy Dél-Európa országainak, illetve Írországnak a példája azt bizonyítja, hogy a legfejlettebbekhez való felzárkózás is lehetséges. Sokkal inkább igazolható, hogy a globalizációból kimaradók a haladásból is kimaradnak.

 

Mintha időről időre újra fel kellene fedezni a nemzetgazdaság fejlődésének szoros kapcsolatát a műszaki-technikai haladással, divatos szóhasználat szerint az innováció színvonalával. Szavakban, ünnepélyes megnyilatkozásokban ugyan sosem volt hiány, annál több a ráfordításokban, amelyeknek elmaradása, a szűk források szétaprózása újratermeli a magyar gazdaság növekedési gondjait.

 

A kutatás négy projektben szerveződött, amelyek keretében összesen 46 tanulmány készült el. Ezek hozzáférhetőek a www.vallgazd.hu honlapon. Jelen cikkünk a négy projekt zárótanulmányainak fő téziseit, s a tanulmányokról lebonyolított viták legfontosabb megállapításait foglalja össze. E rövid cikk keretében természetesen nem lehet célunk a kutatási eredmények részletes kifejtése – az érdeklődést szeretnénk felkelteni ezek iránt, s felhívni a figyelmet a megadott webhelyre.

 

A Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság állásfoglalása „a média mint a nemzeti vagyon része” témakörbenJövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány