Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

„Az ébresztő szolgálat összefüggésben van egyházunk egész életével és magatartásával. Felelevenedéséhez és egyházunk megújulásához elengedhetetlenül szükséges egy széles körű egyházi önvizsgálat, bűnbánattartás és tisztulási folyamat az utóbbi évek hibái tekintetében. Át kell vizsgálnunk egyházunknak a ma kérdéseire adott feleleteit és egész személyi politikáját abban a tekintetben, hogy engedte-e érvényesülni Isten igéjének egyedül irányadó szempontjait. Fel kell tárnunk, hogy idegen szempontok előtérbe helyezése, Isten igéjével való elegyítése mely pontokon történt. Ennek elvégzésére sürget, hogy egyházunk szava sok helyen elveszítette hitelét népünk körében, ugyanakkor pedig a gyülekezetek leghűségesebb rétegeiben mély sóvárgás él az erőteljes, tiszta evangélium után.”

 

1957-ben, az 56-os megtorlás idején mintegy 22 000 embert állítottak bíróság elé, 16 000-et ítéltek el, 360–400 embert ítéltek halálra, 13 000-t internáltak, 16–18 000 körül van azok száma, akik ellen rendőrhatósági következményekkel járó intézkedéseket hoztak, és további tízezreket sújtottak állásvesztéssel, lefokozással, egyetemről, főiskoláról való kizárással vagy más módon. – A kádári megtorlás áldozatainak száma nagyobb, mint az 1848–49-es szabadságharcot követő – Haynau, a bresciai hiéna-féle – megtorlásénak, és nagyobb, mint a Tanácsköztársaság vagy a világháború utáni megtorlások áldozatainak száma.

 

Az emberek azonban hamarosan rádöbbentek, hogy valami nincs rendben. A nyilvánvaló túlkapások, kegyetlenségek, a kizsigerelő gazdasági szabályozás ellenére évekig csak alig tiltakozott a társadalom a „létező szocializmus” rendszere ellen. Ez azonban nagyon is egyértelműen a megszerveződött totális terrornak volt köszönhető.

 

Fél évszázad után visszanézve, nemzedéktársaim nevében is mondhatom, hogy ’56 üzenete bennünk él múlhatatlanul. Olyan pillanatok, események bukkantak fel, amelyekre az elmúlt ötvenszer háromszázhatvanöt napban ritkán gondoltunk, éppen azért, mert annyira bennünk élnek, és amelyek között nem tudatosítottuk az összefüggéseket. Bizonyos döntéseink, cselekedeteink a távoli és közelmúltban e számvetés során nyernek magyarázatot, illetve tárul fel motivációjuk.

 

A gazdasági versenyképesség fontosságát bizonyítja az Európai Unió által 2000 márciusában meghirdetett lisszaboni program, amelynek fő célkitűzése az volt, hogy az Unió 2010-re váljon a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává. Mellékfeltételek között szerepel továbbá az is, hogy eközben az Unió több és jobb munkahellyel és nagyobb társadalmi összetartással érje el a fenntartható gazdasági növekedést.

 

Alakuljon Országos Civil Fórum!

 

Emlékmű Csömörön a kommunizmus áldozatainak emlékéreJövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány