Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

A 2006-os választások újra egyértelműen jelezték, hogy a magyar társadalom egyre kisebb része képes már megérteni az itt vázolt nemzetválság lényegét, és így újra az őt kifosztó kollaboráns eliteknek adott felhatalmazást „művük véghezvitelére”. Ráadásul az is nyilvánvalóvá vált, hogy a globalitás hatalmi szereplői is ezt a stratégiát támogatják. Hatalmas munka vár tehát mindazokra, akik meg kívánják állítani a társadalmunk további kifosztását és süllyedését.

 

A Brüsszelbe megküldött konvergenciaprogram szerint a kiigazítás csupán két évig fog tartani. Nagy kérdés azonban az, hogy rendelkezésre állnak-e majd az eszközök ahhoz, hogy a műveletet ily rövid idő alatt végre lehessen hajtani, s ha ez sikerül is, olyan pályára áll-e a gazdaság, amely megalapozott hosszú távú gazdaságfejlesztésen alapul.

 

Hatalom és Demokrácia
2006. október 25-én, a Kodolányi János Főiskolán kerül megrendezésre a Hatalom és Demokrácia című rendezvény. A rendezvény szervezői, illetve előadói a Polgári Szemlében közrebocsátják téziseiket részben kedvcsinálóként, részben pedig annak érdekében, hogy már a konferencia előtt lehetőség nyíljon az interaktív párbeszédre.

 

Hogyan szerveződik ezredfordulónkon a magyarok társadalma? Milyen eszmeáramlások kölcsönhatásában változik emberi közösségünk? Kik formálják társadalmunkat az anyag legmagasabb szerveződési szintjén, vagy deformálják az élővilág alacsonyabb, tudattalan szerveződési szintjét formáló kölcsönhatások felszínre segítésével?

 

Kötcse 2006Jövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány