Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

A magyar társadalom igen sokat megőrzött a Kádár-korszak során rögzült (de sokkal régebbi múltra visszatekintő) rejtőzködő viselkedésformákból: az újabb és újabb hatósági kezdeményezéseket valahogy túl kell élni, a nehezülő időkben érdemesebb visszavonulni a privát körökbe, semmint elfogadni tartósként a legújabb szabályokat.

 

A gazdasági felzárkózásnak nincs csodareceptje. De fel tudunk zárkózni, ha a hazai piacgazdaságot olyanná formáljuk, ami piacgazdaságot piacgazdasággá teszi: szabad emberek és szabad vállalkozások versenyévé.

 

A magyar gazdasági stratégiának azt a sajátos magyar gazdasági jellemvonást kell szem előtt tartania, hogy akkor nem lesz a magyar gazdaság a régió sereghajtója és az Európai Unió beteg embere, ha újból a legjobb gazdaság lesz a régióban, illetve a legvonzóbb üzleti és életkörülményeket kínálja az integrált Európában. A magyar gazdaság esetében nincs középszer, nincs közepes teljesítmény. Az egyensúly helyreállításához a növekedési elsőséget kell helyreállítani a régióban.

 

A 2006-os magyar gazdaságpolitikában igen nagy cikcakkjai ellenére is van egy tartós elem. Mégpedig, hogy egyelőre teljesen hiányzik belőle a stratégiai kitekintés. A maastrichti kritériumok teljesítését és az euró magyarországi bevezetését ugyanis nem tekinthetjük jövőképnek, legföljebb a kívánt gazdasági jövő egyik szükséges alkotórészének. A stratégiai jövőképben meg kellene határozni például azt, hogy mondjuk 2015-ben milyen lesz a magyar gazdaság makroszerkezete, közlekedési, egészségügyi és oktatási rendszere, vagy hogyan alakulnak a regionális különbségek.

 

A bipoláris hatalmi rendszer megszűnését sajnos nem követte a fegyverkezési verseny, a háborúk, valamint a véres etnikai, vallási és szociális konfliktusok megszűnése. A világ multipoláris hatalmi megosztottsága is együtt jár a hagyományos és újszerű háborús veszélyekkel és megnyilvánulásokkal. Sőt az igénybe vett eszköztár kiegészült a megelőző, a büntető és az ún. civilizációt, demokráciát exportáló, a legfejlettebb haditechnikát alkalmazó és szörnyű pusztításokat, százezrek életét kioltó, modern háborúkkal.

 

...próbakő szerepét tölthetik be az önkormányzati választások. Ha ott sikerül a polgári oldalnak meghatározó többséget szereznie, esetleg rövidítheti a jelenlegi kormányzati kurzus működésének idejét, de legalábbis mérsékelheti ellenállásával és követeléseivel a kormányzat gazdaság- és szociálpolitikai ballépéseit.

 
Jövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány