Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

A magyar mítosz az, hogy a ’90-es évek második felében végrehajtott társadalombiztosítási reform megoldást jelentett egy fenntartható nyugdíjrendszer létrehozására. Azt szeretnénk az alábbiakban megvizsgálni, hogy ez a mítosz mennyire megalapozott.

 

A mértékadó közgazdászoknak egy kisebb csoportja, élén Bod Péter Ákossal, a tbjárulék leszállítása tekintetében óvatosságra int, ugyancsak a tb-alapok veszteségessé válásától tartva. Ezért a tb-járulékok egyszerre történő radikális csökkentését veszélyesnek tartja, a járulékmérséklést ezért legfeljebb csak hosszú távon, fokozatosan tartja elképzelhetőnek.

 

A Média életünk kiiktathatatlan és sokféleképpen vitatott része lett. Kielégítően komplex elmélete azonban nincsen. Vitatása ezért nem szokott olyan eredményre vezetni, amelyik a gyakorlatban használható lenne, amikor szabályozásának, vagy éppen fordítva, a deregulálásának az igényét fogalmazzák meg. Ebben az írásban a hazai helyzet figyelembevételéve épített elméletet foglalom össze röviden.

 

2006 tavaszán hazánkban valamennyi jelentősebb politikai erő között konszenzus látszik kirajzolódni abban a kérdésben, hogy Magyarországon kisebb, de aktívabb államra van szükség. Ugyanakkor a politikai viták kereszttüzében arról már kevesebbet hallani, hogy milyen szerepe legyen ennek a hőn áhított kicsi és aktív államnak.

 

A Polgári Szemle ez évi, februári számában jelent meg egy átfogó beszámoló a szlovákiai adóreformról. Ehhez szeretnék néhány gondolattal hozzászólni.

 

„Fiatalok a Polgári Magyarországért” DíjJövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány