Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ


Archívum

A tartalomból 

A mai válságosnak mondható helyzetben különös szükség van arra, hogy tisztán lássunk az otthonteremtés kérdéskörében. A következményeket az építőipar oldaláról a körbetartozások immár lassan drámai mértéke és az eladatlan lakások sokezres szintje jelenti, míg a családok a bizonytalanság,

 

…ha megfelelő az otthonteremtés lehetősége egy országban, vagyis a lakásépítés támogatásának politikája, akkor növekszik a népesség, csökken a betegség, a kórházi kezelés költsége, csökken a gyógyszerigény, az alkoholizmus, a bűnözés, a válás, a munkanélküliség, és csökken számtalan egyéb, az államot terhelő kiadás.

 

Az embereket a nemzeti identitás, a kölcsönös lojalitás, a közös sors érzése köti össze. Ez a közös nyelvnek és a közös kultúrának az eredménye, valamint annak, hogy egy hosszabb időszakon keresztül ez emberek életét azonos intézmények irányítják.

 

…kilencvenben a Fidesz egyértelműen a fiatal korosztályok generációs pártja. Szimpatizánsainak átlagéletkora 33 év volt. A generációs jelleget erősítette a Fidesz politikusainak fiatalsága, illetve a közvélemény részéről az, hogy a fiatal politikusokat még tapasztalatlannak tekintették, így a pártot nem is sokan támogatták. Ugyanakkor az is a generációs pozíciót növelte, hogy az SZDSZ-t a hasonló ideológiai felfogás miatt a Fidesz nagytestvérének tekintették…

 

Condoleezza Rice levele

 
Jövőkép


Jövőkép: Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon

A dokumentum innen letölthető.


Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet


Magyar Trendfigyelő

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet egyedülálló kiadványai a magyar gazdasági folyamatok elemzésével, értékelésével.


Globális Trendfigyelő

Új szellemi vállalkozást bocsátunk közre: a globális gazdasági folyamatok trendelemzését. Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja, szerkesztette Matolcsy György.


Adóműhely

Matolcsy György
A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Rózsás Tamás
Rózsás Tamás
Matolcsy György

Tanulmányok


Publikációk
InterjúkElőadások


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány