Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Ismét vásárlási kedv
Die neue Lust am Geldausgeben
von Jan Dams
Die Welt, 22. März 2007


Az utóbbi hónapok hírei igencsak megnyugtatták a német politikusokat. Úgy t?nik, a korábbi takarékossági hullám elcsendesedett. A városok és községek pénzügyi többletet mutathatnak fel, és ez jót tesz a vásárlási kedvnek. Az állam bevételei rohamosan növekednek, és ennek következtében az idei új adósságállomány rég nem tapasztalt alacsony számot mutat. A többletbevételek elköltését már el?re meghatározták.

Felh?tlen boldogságra azonban nincs ok, mivel a szövetségi állam továbbra is súlyosan eladósodott. A Szövetségi Pénzügyminisztérium (Bundesfinanzministerium) az államadósság mértékét 1500 milliárd euróra teszi. Idén mintegy 39,3 milliárd eurót fordítanak tervek szerint az adósságszolgálatra, ez nem kevesebb, mint a szövetségi kiadások 15%-a. A teljes adósságállomány sem csökken azzal, hogy az új, idei adósságállomány kevesebb a vártnál. Ehhez arra lenne szükség, hogy az állam kevesebbet költsön, mint amennyi bevétele származik. Ett?l azonban Németország még nagyon távol áll. Csupán az idei évre tervezett államháztartási kiadások elérik a 268 milliárd eurót, amely összeg pontosan 2%-kal több mint a tavalyi, és a tervezett 2008-as költségvetés végösszege még további 2,5%-kal magasabb értéket mutat. Ha a kiadások ilyen mértékben növekednek, Peer Steinbrück (SPD) pénzügyminiszter szerint 2004 és 2010 között a kiadások 10%-kal, 276,8 milliárd euróra növekednek. Ami egy hatéves id?szakra igazából nem is t?nik soknak, valójában eurómilliárdokat jelent.

A jó pénzügyi helyzetnek köszönhet?en a kiadások növelése az összes minisztérium és a két kormánypárt szemében is nagy jelent?séggel bír, de vajon ki fogja ennek a költekezésnek az adósságait megfizetni? Már most a különböz? régiók vezet?i több milliárdnyi többletkiadási kérelemmel jelentkeztek Steinbrück pénzügyminiszternél. Egyet azonban az összes politikus tisztán lát, nevezetesen, hogy a hosszú távú fizetési kötelezettségek, melyeket a konjunktúra láttán úgy gondolják, ki tudnak fizetni, egy esetleges visszaesés következtében olyan teherré válhatnak, amit?l aztán nem egykönnyen szabadul meg az ország.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány