Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A világfalu haszna
It Takes A Global Village
By Irwin M. Stelzer
The Weekly Standard, 04. 03. 2007


Az amerikai központi bank (FED) elnöke, Ben Bernanke nemrég kongresszusi meghallgatásán kijelentette: nem érez késztetést arra, hogy a kamatlábak csökkentésével növelje az inflációs kockázatot, még akkor sem, ha ez a politika az USA gazdaságának lassulásával jár is. Mindez már-már paradigmaváltást jelent az amerikai pénzügypolitikában Alan Greenspannek, Bernanke legendás el?djének a doktrínájához képest, melynek keretében a gazdasági lassulás veszélyét a FED id?r?l id?re kamatlábcsökkentéssel igyekezett megel?zni. Márpedig most helyzet van: az amerikai lakásépítési piac válsága annyira ismert, hogy különösebb részletezést sem kíván. A kérdés: a világ többi része képes lesz-e ellensúlyozni az Egyesült Államok lassulását, ezzel pedig megel?zni egy globális recessziót?

Egészen mostanáig Amerika a világgazdaság g?zmozdonya volt. Most a 10 vezet? nemzetgazdaság többi tagján a sor, hogy bizonyítsák globális befolyásukat. Még akkor is, ha az amerikai közel háromszor nagyobb a második legnagyobb japán gazdaságnál, és tizenkétszer a tizedik kanadainál. Hogyan teljesítenek napjaink vezet? gazdaságai az Egyesült Államokon kívül? Japán egészen jól, évi 4,8%-os növekedést, er?s fogyasztást és növeked? bevételeket produkálva. A harmadik legnagyobb gazdaságot magáénak tudó Németország hosszas gyengélkedés után szintén meger?södni látszik, ahogyan maga mögött hagyja az elmúlt évtizedben elért történelmi csúcsait a munkanélküliségi és inaktivitási ráta tekintetében. A munkaer? költségszínvonala is kezd versenyképes mederbe terel?dni, és ami legalább ennyire fontos: a német lakosság egyre inkább belátja és elfogadja a nagy elosztórendszerek átalakításának szükségét.

Nagy-Britannia helyzete szintén biztatónak mondható: az elmúlt évtized stabil, ám szolid növekedését követ?en a kamatlábak n?nek, a szolgáltató szektor gyors ütemben b?vül, a londoni City egyre nagyobb szeletet hasít a globális pénzügyi piac folyamatainak irányításából. Kína minden bizonnyal a következ? id?szakba is fenntartja majd növekedési ütemét, és megszokott piacain szerzett részesedését – bár az amerikai gazdaság lassulása az ide irányuló exportot kissé visszavetheti. Spanyolország, Ausztrália és egyes latin-amerikai országok (mint Argentína vagy Chile) er?s növekedése is hozzájárulhat a világgazdaság stabilitásához. Akadnak persze problémák, ahogy Venezuelában folytatódik az agresszív államosítás, ahogy Franciaország a világ vezet? gazdaságának beteg embereként nem tud kilábalni a 2% alatti növekedési válságból, és maga az Egyesült Államok sem tesz meg mindent a dohai világkereskedelmi tárgyalások kudarcainak kiküszöböléséért. Ám a sok kisebb g?zmozdony most még elegend? hajtóer?t képvisel ahhoz, hogy a világgazdaság általános teljesítményét még Amerika id?szakos gyengélkedése se vethesse vissza jelent?s mértékben.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány