Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Vállalkozások: a változatosság gyönyörködtet
Unternehmenskultur, die Charme der Vielfalt
Von Philip Eppelsheim
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. Februar 2007


2006 decemberében a Daimler-Chrysler, a Deutsche Bank, a német BP és a Deutsche Telecom aláírták a „Sokszín?ségi Chartát”, melyben biztosítják támogatásukról minden dolgozójukat, nemre, fajra, nemzetiségre, vallásra, világnézetre való tekintet nélkül. A Chartában szerepel továbbá, hogy a sokszín?ség gazdasági el?nyökkel jár vállalataik számára.

A sokszín?ség támogatása az amerikai cégeknél már a kilencvenes évek eleje óta bevett szokás, angolszász kifejezéssel élve a „Diversity Management”. Németországban els?ként a világpiacon részt vev? óriásvállalatok és az amerikai anyacéggel rendelkez? vállalkozások vezették be. A vállalati kultúra sztereotípiáitól meg kell szabadulni, mint a magasan képzett középkorú fehér férfi ideáljától. Minden dolgozó támogatásban részesül az ?t alkalmazó vállalattól származására, szexuális szokásaira, vallására, vagy nemére tekintet nélkül. Az ilyen típusú chartákkal a „vállalkozások a megváltozott helyzetre igyekeznek megoldást találni” – közölte Marion Keil, a „Synetz” tanácsadó hálózat alapítója. A munkaer?piac nemzetköziesedése következtében mind az alkalmazottak, mind pedig az ügyfelek sokszín?bbek lesznek. Maga a német társadalom is – köszönhet?en nem utolsósorban az európai integráció gyorsulásának – egyre színesebb, mintegy a lakosság 19%-a bír nem német szül?kkel. A német társadalom öregedik, a jöv?ben szembe kell nézni a túlképzettség dilemmájával, vagyis hogy fels?fokú végzettség?ekb?l sok lesz, míg – ami már most is érzékelhet? – szakmunkásokból pedig hiány. Keil szerint a vállalkozások mindent el fognak követni, hogy szakmunkásokat csalogassanak magukhoz, és egy ilyen kiélezett versenyben vonzó munkaadó szerepében kívánnak tetszelegni. A tolerancia megvalósítása ugyanakkor több mint antidiszkrimináció, a vállalkozások versenyképességét javítja. Csökkenti a költségeket, rugalmasabbá teszi a munkát, kreativitást csempész a szürke mindennapokba, javítja a marketinget. A különböz? alkalmazottak integrálása jótékonyan hat a munkakörnyezetre, növeli a dolgozók elégedettségét, és ezáltal a termelékenységet serkenti.

A különféle háttérrel rendelkez?, különböz? korú, és nem? alkalmazottak rugalmasabban reagálnak a strukturális változásokra, a cég termékeit, szolgáltatásait különböz? célcsoportoknak képesek eladni. Példának okáért a Ford egy török alkalmazotti kört is bevont németországi tevékenységébe, hogy a Németországban él? törökök számára népszer?sítse termékeit. Vagy a Deutsche Telecom külön n?knek fejlesztett ki mobiltelefonokat. Volker Ostler, a német „Diversity Management Társaság” vezet?je szerint a sokszín?ség elismerése és támogatása azonban még gyerekcip?ben jár Némethonban. Sok vállalkozás azért alkalmazza a Diversity Managementet, hogy valamit elkerüljön, nem pedig azért, hogy valamit elérjen, mondjuk a diszkriminációval kapcsolatos pereket elkerülje. Amerikában már nem csak a nagyvállalatoknál, hanem a kis- és középvállalkozásoknál, egyetemeken és a közszférában is széles körben alkalmazzák a sokszín?ség megvalósítását célzó módszereket. Németországban egyel?re csak a nemzetközi kereskedelemben érintett mamutcégek kezdik bevezetni, bár az egyetemek és az államapparátus is érdekl?dést mutat iránta.

Ostler szerint szükséges volna a Diversity Management bemutatása a kis- és középvállalkozások számára, mert fejl?désük szempontjából elengedhetetlen. Azok a cégek pedig, akik nem fejl?dnek kell? mértékben, id?vel nem bírják majd a versenyt.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány