Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Küzdelem a helyes beszédért
Kampf dem „Sprachabschneider”
Von Hans Riebsamen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. Februar 2007


Roland Kaehlbrandt, a M?szaki Társadalom Alapítvány (Stiftung Politechnische Gesellschaft) kuratóriumának vezet?je szerint a németországi gyerekek nagy hányada nem beszél helyesen németül. Márpedig az országban csak az tud érettségizni, aki jól beszéli a nyelvet. Éppen ezért alapítványa frankfurti társszervezetekkel együtt nyári tanfolyamokat szervez 160 általános iskolás gyermeknek.

Az ötlet nem egészen új, mivel Brémában már három alkalommal rendeztek nyári tábort a német nyelvet kevéssé ismer? kisiskolásoknak. Jutta Ebelin, a Max Planck Intézet Oktatási Kutatóközpontjának munkatársa szerint az eredmény egyértelm?en pozitív volt. Három hét nyári oktatás többet ért, mint egy év az iskolában. A frankfurti német nyári táborban azonban nem csak nyelvórákon vesznek részt a gyerekek. Július 9-t?l július 27-ig naponta két német nyelvórán vesznek részt, majd utána intenzív kommunikációs gyakorlatokra mennek kis két-három f?s csoportokban, végül következik a szabadid?. A gyermekekre 42 jól képzett szakember felügyel. Erre a tanfolyamra csak harmadikos gyermekeket várnak. Negyedikes korban d?l ugyanis el, hogy gimnáziumban tanulnak-e tovább, vagy más képzésben részesülnek. Fontos kiemelni a bevándorlók gyermekeit, akiknek különösen nagy szükségük van a nyelvoktatásra, mivel jelenleg mindössze 10%-uk érettségizik. A f?iskolákban szintén kevesen képviseltetik magukat a nem német gyökerekkel rendelkez? fiatalok, kés?bb íratják ?ket iskolába és gyakrabban buknak, mint német társaik.

Az Állami Iskolahivatal (Staatliche Schulamt) üdvözölte az alapítvány tevékenységét, mivel az csökkenti a tanulók közötti különbségeket. Mind a 33 frankfurti általános iskolát bevonták a gyermekek toborzásába, az osztályf?nökök tehetnek javaslatot, ki vegyen részt a nyári tanfolyamon. A projekt vezet?i, Christine Kemsies és Katharina Uhsadel nagy hangsúlyt helyeznek a szül?k bevonására is. Így a török származású tanárok feladata a török gyermekek szüleinek megismertetése a program el?nyeivel. A szül?knek egy jelképes 45 eurós részvételi díjat kell fizetniük, de a tábor költsége egy gyermekre vetítve mintegy 1500 euró. A M?szaki Társadalom Alapítvány mellett további négy alapítvány finanszírozza a projektet, mindegyik 10-10 kisiskolás költségeit vállalja magára. Tanáccsal és szakemberekkel járul hozzá a tanfolyam sikeréhez a Multikulturális Ügyek Hivatala (Amt für Multikulturelle Angelegenheiten), az Állami Iskolahivatal, Frankfurt városa, a Népf?iskola (Volkshochschule) és a Német Ifjúsági Szállások Szövetsége.

Július 9-én kezdi meg a 160 nyári táborozó a német nyelvtannal, igékkel, f?nevekkel, elöljárószavakkal való ismerkedését. Házi feladatokat is kapnak, és az egész tanfolyam ideje alatt Hans-Joachim Schädlich „Nyelvlevágó” (Sprachabschneider) cím? darabját gyakorolják, melyet a tábor végén el?adnak, remélhet?leg tökéletes németséggel. Ha eljön a várva várt siker, a tábor újra megrendezésre kerül jöv?re is, de mint Kaehlbrandt hozzátette, „ez még csak a kezdet”.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány