Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Szerencse vagy kemény munka?
Luck or Hard Work
By Maura O’Neill
Forbes Magazine, February 26, 2007


A n?k az én generációmból – én 1956-ban születtem – nagy izgatottsággal vetették bele magukat a munka világába, mely akkor rendkívüli lehet?ségeket kínált. Azóta, 1970 és 2005 között a n?k száma a munkaer?piacon 30 millióról 65 millióra növekedett. Azt vártuk, hogy a nemek megfelel? aránya hamarosan a vezet?i rétegekben is érzékelhet? lesz, azonban csalatkoznunk kellett. 2002-ben a legjobban keres? vállalati alkalmazottaknak mindössze 5 százaléka volt n? az Egyesült Államokban, ma pedig az ország legnagyobb nyilvánosan jegyzett 1000 vállalatainak vezérigazgatói közül mindössze 2 százalékban vannak n?k.

A mainstream médiából egyfolytában az folyik, hogy mindez annak köszönhet?, hogy a munka és a karrier helyett inkább otthon maradunk, és gyerekeket nevelünk. Emellett azonban nem kellene a többi tényez?t is veszni hagyni. Egy 35 vezet? között általam elvégzett kis felmérés során kiderült, hogy sok n? úgy gondolja, hogy az el?léptetés nem a kemény munkának, hanem a szerencsének és a kapcsolatoknak köszönhet?. Azaz az öregfiúk bandájának összetartása többet ér, mint egy fárasztó 60 órás munkahét. Viszont az érv rögtön egy önbeteljesít? jóslattá válik, ha a n?k hagyják magukat meggy?zni err?l. Ugyanis ha a kemény munka nem olyan kifizet?d?, mint a szerencse, akkor akár már azonnal fel lehetne hagyni a hatékony munkavégzéssel. Mi értelme lenne akkor görnyedni az íróasztal fölött? Vagy a legjobb döntés talán az lenne, ha rögtön abba is hagynánk a munkát.

1995 és 1997 között részt vettem a 80 országban, 140 000 embert megkérdez? World Values Survey kidolgozásán. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy a szerencsének és a kapcsolatoknak, vagy a kemény munkának tulajdonít-e nagyobb jelent?séget az életben? A kérdésre adott válaszok vizsgálata során szemmel látható különbség figyelhet? meg a két nem között, ami csak egyre nyilvánvalóbb lesz, minél magasabbra megyünk a vállalati ranglétrán. A férfiak körében a sikerhez vezet? úton 12 százalékkal többen tartják fontosabbnak a kemény munkát a szerencsénél, mint a n?k körében, de ha a vezet?i szintet vesszük, ott már a különbség 30 százalék. De ami a leginkább meglep?, az az, hogy az adatok országonként nem változnak. Ugyanez az arány Svédországban és Argentínában is. A felmérés továbbá arra is rávilágít, hogy a n?k jóval nagyobb hányadban vélik úgy, hogy a verseny hátrányos dolog.

Attól tartok, hogy ha ezen a n?k nem tudnak változtatni, és nem fogják elég vonzónak találni a munkahelyi körülményeket, nem lesznek elég motiváltak, Amerika rendkívül sok tehetséget veszíthet.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány