Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A globális növekedés változói
Global Growth Differentials
By Dawn Holland
National Institute Economic Review, January 2007


Felméréseink szerint a vásárlóer? paritáson számolt globális kibocsátás 2006 folyamán 5,3 százalékkal növekedett. Ez az elmúlt 35 év legmagasabb ilyen adata, mely id?szak alatt a globális output átlagosan évi 3,7 százalékkal növekedett. Idén újabb 5 százalékos növekedéssel számolunk, és a globális növekedés kilátásai a 2013-ig terjed? vizsgálati szakasz végéig kedvez?nek t?nnek. A növekedési kilátások javulása 2006 és 2007 folyamán az olajárak csökkenésének, az Egyesült Államok gazdaságával kapcsolatos kedvez?bb várakozásoknak és a kínai gazdasági növekedés továbbra is er?s ütemének köszönhet?. Emellett szolid gazdasági fellendülés várható Japánban, mely mögött fiskális reformok állnak, míg a brazíliai monetáris expanzió várhatóan kedvez?en fog hatni Dél-Amerika gazdaságának egészére. Az Egyesült Államok növekedési üteme továbbra is felül fogja múlni az Európai Unió növekedési ütemét, mely részben a kedvez? demográfiai folyamatoknak köszönhet?. Az elkövetkezend? évtizedben várhatóan ugyanez a tényez? fogja segíteni a kanadai gazdaságot is, míg a Japánra vonatkozó középtávú kilátások csekély mérték? romlásának hátterében részben épp a munkaképes korosztály arányának csökkenése áll. A világkereskedelemben való részesedés csökkenése mind Kanadában, mind az eurózónában negatív hatással lesz a növekedésre a következ? öt évben. Számottev? javulásra csak a termelékenységi növekedés megugrása után, várhatóan egy évtized múlva számíthatunk. Ennek következtében e térségekben várhatóan mérsékl?dni fog a reálbérek és így a fogyasztás növekedésének üteme.

A 2006 els? negyedévében tapasztalt 2,9 százalékos fellendülés után a világkereskedelem értékének növekedése az év hátralev? részében lassult, habár a 2006-ban kimutatott évi 9,2 százalék még mindig jóval meghaladja az 1970 óta tapasztalható évi 6,3 százalékos átlagos növekedési ütemet. Az amerikai import utolsó negyedévben tapasztalt alacsonyabb foka arra enged következtetni, hogy 2007 folyamán a globális kereskedelem növekedésének üteme jelent?sebb mértékben visszaesik. 2007-re 6,75, 2008-ra 6,5 százalékos növekedéssel számolunk.

A következ? évekre vonatkozó globális inflációs el?rejelzéseinket javította az olaj árának elmúlt hónapokban tapasztalt csökkenése. A nyersolaj világpiaci ára az augusztusi izraeli–libanoni konfliktus során felvett 79 dollárról folyamatosan csökkent. Hogy megállítsa az árak csökkentését, az OPEC novemberben napi 1,2 millió hordóval csökkentette a kitermelési plafont. Azonban az olajárak decemberben ismét csökkenésnek indultak, mely tendencia hátterében els?sorban a szokatlanul meleg tél áll.

Az olajár csökkenése és a kedvez?bb inflációs kilátások ellenére a kamatlábakra vonatkozó el?rejelzéseinket felfelé kellett módosítani az októberi kilátásokhoz képest. Összességében az infláció várható mérsékl?désével az exportárak relatív stabilitásával számolhatunk, mely várhatóan semlegesíti az árfolyamváltozások hatását (a dollár némiképp er?södött a közelmúltban, épp úgy, mint az euró és a font, szemben a kanadai dollár és a jen gyengülésével). Így a világkereskedelmi folyamatokat els?sorban strukturális tényez?k és a gyorsan növekv?, feltörekv? kínai, indiai, orosz és az OPEC-gazdaságok folyamatai fogják meghatározni. Az amerikai és kanadai gazdasági növekedést az er?teljes népességnövekedés fogja megalapozni, míg a munkatermelékenység növekedése várhatóan semlegesíti a kedvez?tlen demográfiai folyamatokat Japánban. Az eurózónában a foglalkoztatás növekedése csökkenteni fogja a népességfogyás gazdasági növekedésre gyakorolt kedvez?tlen hatását, miközben a termékenység növekedésének kiegyenlít?désével számolhatunk a vezet? gazdaságokban.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány