Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Vészjósló jelek Varsóból
Störsignale aus Warschau
Von Nils Kreimeier und Hubert Wetzel
Financial Times Deutschland, 27. Februar 2007


A szomszédos Lengyelország lehet a soros német EU-elnökség kerékköt?je. Az Oroszországgal való tárgyalásokban, vagy az EU-alkotmány megújításának kérdésében ugyanis a lengyelek hajthatatlanok. Marek Cichocki, az alkotmányról folyó tárgyalások lengyel képvisel?je viccesen megjegyezte, 2011-ig el kéne halasztani az alkotmány elfogadását, és akkor lengyel elnökség felügyeletével lehetne megvalósítani. A szövetségi kormány számára ez nyílt támadásnak min?sült, mivel ?k a soros német elnökség alatt tervezték az alkotmány ügyének rendezését. Sajnálatos módon pont a jelenlegi elnökség által legfontosabbnak tartott kérdésekben nincs egyetértés Varsó és Berlin között. Az egyik a küszöbön álló új EU–Oroszország Partnerségi Egyezmény, melyet Lengyelország még a tárgyalások megkezdése el?tt megvétózott bosszúból a lengyel hússzállítmányokra kivetett orosz embargó miatt. A másik problémakör az egyel?re elnapolt EU-alkotmány, mellyel kapcsolatban Lengyelország egyre inkább nemtetszését nyilvánítja ki, élesebben, mint a hagyományosan euroszkeptikus Nagy-Britannia.

Németország aggódva figyeli, hogy alengyelek leginkább az új alkotmányban szerepl? úgynevezett kétszeres többség elvét támadják. Ez a minisztertanácsi szavazások esetén a németeket szavazattöbblethez, míg keleti szomszédaikat szavazatcsökkenéshez juttatná. A német kormány tagjai szerint kisebb változtatások elképzelhet?ek a kétszeres többségi szavazásnál, de a véleménykülönbségek annyira nagyok, hogy az egész alapszerz?dés-tervezetet kérd?jelezik meg. A Németországgal szemben bizalmatlan lengyel kormány a tárgyalások közepette igyekszik támogatókat találni az EU-tagállamok között. A litvánok partnerek az oroszokkal való tárgyalások felfüggesztésében, és az új cseh kormánnyal is jó viszonyt ápol Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök. Utóbbi két államot egyébként számos kritika érte német részr?l, amiért beleegyeztek amerikai rakétaelhárító rendszerek telepítésébe területükön. Pawel Zalewski, a lengyel országgy?lés külügyi bizottságának elnöke szerint az új tagállamokkal sok közös érdek f?zi össze Varsót, mindenekel?tt az energiaszektorban.

Míg a lengyel kormány nyugaton konfrontálódik a régi tagállamokkal, addig a volt szocialista országokra partnerként tekint. Zygimantas Pavilionis litván külügyi államtitkár szerint „Lengyelország nagy hangsúlyt helyez a balti államokkal való szoros együttm?ködésre, és ez így van rendjén”. Tervezik például egy közös atomer?m? felépítését is. Számos új EU-tagállamnak az oroszoktól való egyre er?söd? energiafügg?ség felnyitotta a szemét és ismét közelebb hozta egymáshoz a korábbi partnereket. Az együttm?ködés kifizet?d? Lengyelországnak, ugyanis szomszédai egyre nyíltabban foglalnak állást a balti-tengeri német–orosz olajvezeték megépítése ellen. Az pedig, hogy ez a vezeték ne készüljön el, a varsói kormány számára létkérdés.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány