Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Európát a Biztonsági Tanácsba!
(Europa in den Weltsicherheitsrat!)
von Constantin Graf von Hoensbroech
Cicero, 25. Februar 2007


Ezt a kijelentést Hollandia berlini nagykövete, Peter Paul van Wulfften Palthe tette a Spree folyó partján álló 17. századi ódon keresked?házban, mely ma a holland követségnek ad otthont. A nagykövet szájából hazája és nemzete véleménye szólt, akik sokat köszönhettek történelmük során Európának. Az Európai Unió alapító tagjai voltak, és fél évszázados története során mindig vezet? pozícióra törekedtek a Közösségen belül. A Közösségen kívül pedig er?teljes nemzetközi részvételt szánnak az egységesül? Európának.

Ha azonban ilyen Unió-párti a kis Németalföld, vajon miért nem szavazta meg az Európai Alkotmányt? A válasz talán úgy ragadható meg, a hollandok nem Európára, hanem az alkotmányra voksoltak ilyen módon. A hollandok elvárása a soros német EU-elnökséggel szemben, hogy elfogadható változtatásokat eszközöljenek az alkotmány szövegében. Hangsúlyosan szerepeljen a munkamegosztás kérdése a tagállamok között, a szubszidiaritás elve, valamint a biztonsági kérdések, a terrorizmus elleni küzdelem. Nem szabad megfeledkezni a környezetvédelemr?l és a energia problémakörér?l sem. Napjainkban pedig egyre éget?bb a nemzetközi migráció kérdése. A nagykövet szerint mellékes az egységes európai himnusz, az hadd maradjon a tagállamok hatáskörében. Az alkotmánynak elfogadásának a holtpontról való kimozdításához szükséges az egyes államok közötti kommunikáció. Az európai szabályozásokat nem szabad elaprózni, az élet minden területén bevezetni. Azokat a kérdéseket, melyeket regionális vagy tagállami szinten jobban lehet szabályozni, meg kell hagyni ilyen hatáskörben.

Az európai néppártok középre tolódása a politikai palettán a széls?ségesek meger?södését fogja hozni mindkét oldalon, ez jól megfigyelhet? volt a legutóbbi holland választásokon is, bár jelenleg egy er?s, három pártból álló koalíció kormányoz. A koalíciók alapításában a hollandoknak igen nagy tapasztalatuk van, mint ahogy a politikai együttm?ködésben is más európai országokkal, így pl. Németországgal. A márciusi EU-csúcstalálkozón is a német elnökséget kívánják támogatni a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a megújuló energiaforrások szorgalmazása érdekében. A világméret? klímapolitikában Európának vezet? szerepet kell játszania, az energiapolitika pedig képezze az európai közös külpolitika fontos részét annak érdekében, hogy Európa er?s tárgyalófélként mutatkozzon be mind az Egyesült Államokkal, de f?ként Oroszországgal szemben. Európának ezt az aktív és egyben irányító fellépését nem csak a világpolitika egyes szerepl?ivel kapcsolatban, hanem általánosságban a nemzetközi közösségben is fontosnak tartja a holland nagykövet, aki maga is hosszú éveket töltött különböz? nemzetközi szervezetek vezet? pozícióiban, így az ENSZ-ben. Wulfften Palthe szerint az Európai Uniót megilletné egy hely az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT). Err?l egyébként hosszú ideje folyik a vita, de a legutóbbi ENSZ-csúcstalálkozón a BT mindenfajta b?vítését levették a napirendr?l. Azt sem szabad elhallgatni, hogy Európának számos kérdésben hangsúlyosabban kéne képviselnie érdekeit, így többek között az egyre er?söd? bevándorlással kapcsolatban. Sokáig nem kezelték tényként, hogy Európa a bevándorlók kedvelt célpontja. A legtöbb bevándorlót menekültként kezelték, holott a szabad letelepedés jogát mindenkinek biztosítani kellene. Egyébiránt a holland bevándorlási politika csak részben tekinthet? követend? példának. A migráció egyben a többséghez való integrációt is jelenti, ezt kell el?segíteniük az állampolgársági vizsgáknak.

Az új tagállamok át kell, hogy vegyék az Európai Közösségek történetének fél évszázada alatt kidolgozott bels? szervezeti felépítését és célkit?zéseit, hogy teljes kör?en integrálódjanak az Unióba. Az európai integráció a 40-es, 50-es évek generációja és szüleik számára a béke zálogát jelentette. A mai generációnak inkább a biztonság és a jólét fogalmakkal rokonítható. Ez utóbbiakat kell fejleszteni, hogy Európa élhet? legyen az elkövetkez? nemzedékek számára.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány