Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az egészségbiztosítás fogságában
Held Hostage By Health Care
By Michelle Conlin
Business Week, January 29, 2007


Úgy t?nik, hogy a demokraták meger?södésével megérett az id? arra, hogy ismét napirendre kerüljön az egészségbiztosítás átfogó reformjának kérdése. A Kelly Services Inc. vezérigazgatója, Carl T. Camden, aki egyszer és mindenkorra rendezni szeretné az egészségügyi ellátást az Egyesült Államokban, élni kíván a kedvez? politikai környezet nyújtotta lehet?sséggel, és egy újabb elemmel b?vítette retorikai eszköztárát: az egészségbiztosítás, mondja, egyre nagyobb mértékben köti a munkavállalókat olyan munkahelyekhez, ahol nem szeret nek dolgozni, és melynek felmondásával minden bizonnyal olyan helyre is mehetnének, ahol hatékonyabban tudnák hasznosítani képességeiket.

A közgazdászok és szakért?k által job locknak (munkahelyi lakat) nevezett jelenség egyes elemzések szerint 25 százalékkal csökkenti az amerikai munkavállalók mobilitását – azon a munkaer?piacon, melynek flexibilitása komoly szerepet játszik az Egyesült Államok gazdaságának egészséges állapotában. Így a job lock azáltal vezet torzuláshoz a munkaer?piacon, hogy mesterségesen köti a munkavállalókat egyes munkahelyekhez. Camden szerint a problémára a megoldás egyedül a munkahely és az egészségügyi biztosítás közötti kapcsolat megszüntetése lehet.

Nem csoda, hogy az egészségbiztosítás elvesztése a pénzügyi összeomlás rémképével fenyeget a legtöbb család számára. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos cs?dök beállta 2200 százalékkal növekedett az elmúlt 25 évben, melyek 90 százaléka a középosztálybéli háztartásokat sújtotta. További felmérések kimutatják, hogy a munkahelyváltással kapcsolatos aggályok között els? helyen áll az egészségbiztosítás elvesztését?l való félelem. Végül is az Egyesült Államokban a munkaszerz?dések csaknem egyharmada nem tartalmazza a munkavállaló egészségügy-biztosítását, mely arány csak növekszik. Számos amerikai, els?sorban a szolgáltatói szektor kisvállalkozói, egyszer?en nem engedhetik meg maguknak alkalmazottaik biztosításának átvállalását. Azok viszont, akiknek fix egészségügyi kiadásuk, vagy korábbi id?kb?l származó egészségügyi problémája van, még komolyabb problémákkal szembesülhetnek. Ha egy munkáltató például tudomást szerez arról, hogy a családban van egy hatéves leukémiás gyerek, könnyen el?fordulhat, hogy nem fogja alkalmazni a szül?ket. Így nem csoda, hogy oly sokan ragaszkodnak eredeti munkahelyükhöz.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány