Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Ausztrália: az új 51. tagállam
Australia: the New 51st State
By John Pilger
The New Statesman, 05 March 2007


Bár keveseknek t?nik fel a nyugati féltekén, ezekben az években valójában Ausztrália számít az Egyesült Államok legmegbízhatóbb szövetségesének. John Howard miniszterelnök sok szempontból kiszámíthatóbb partnere a Bush-kormányzatnak, mint Tony Blair. A kontinensnyi országban ráadásul – ellentétben Nagy-Britanniával – a sajtó túlnyomó többsége is támogatja ezt a politikai irányvonalat, mely ugyanakkor Ausztrália, mint nemzetközi szerepl? önálló karakterének elvesztéséhez vezethet.

Az ausztrál szárazföld és tengerek sorozatban adnak otthont nagyszabású közös hadgyakorlatoknak, a 2004-ben Nyugat-Ausztráliában létesített új amerikai bázis pedig annak ellenére nem váltott ki politikai és médiaérdekl?dést, hogy az Egyesült Államok iraki kalandja kapcsán Washington a figyelem középpontjában állt. Bár Európából hajlamosak vagyunk megfeledkezni Ausztráliáról, a nemzetközi viszonyok szempontjából rohamosan felértékel?d? Délkelet-Ázsia meghatározó erejér?l van szó, melynek orientációja nem mellékes. Ebben a régióban az Egyesült Államok sok tekintetben Ausztrálián keresztül érvényesíti érdekeit, és a jöv?ben ez mind inkább így lesz.

A történelem azt mutatja, hogy Ausztrália nagyhatalmakat szolgáló szerepe régi örökség. Az egységes állam 1901-es létrejötte, majd a Brit Nemzetközösség szerepének erodálódása mellett is csak olyan vezet?k kerülhettek az ország irányítói székébe, akik az angolszász érdekek képviseletét és az elválaszthatatlan szövetségesi viszonyt tudomásul vették, s?t inkább támogatták. A mai összetett hatalmak korában az sem mellékes, hogy a politikai elit feltétel nélküli Amerika-barátsága mellett az ausztrál közéletre meghatározó hatást gyakorol Rupert Murdoch médiamágnás birodalma is, aki választott hazájában, az Egyesült Államokban Bush elkötelezett támogatója. Alapvet?en tehát nem is amerikai befolyásról, sokkal inkább az amerikai konzervatívok befolyásáról beszélhetünk Ausztráliában, amely azonban (a kevéssé változékony és viszonylag egységes ausztrál elitre visszavezethet?en) az ország politikai karakterének egészére hatással van.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány