Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Új irányt Amerikának!
Manifest Destiny: A New Direction for America
By William Pfaff
The New York Review of Books, February 15, 2007


Bush elnök részben levonta a kongresszusi választások republikánus vereségének tanulságait, amikor egyeztetéseket kezdeményezett ellenzékével, a hibás politika korrigálásában mégsem történt el?relépés. Ebben pedig ezúttal épp az ellenzéknek van dönt? szerepe: sem a kongresszusi demokraták, sem a háborúkritikus média, sem a külügyi apparátus nem mutatott kompetenciát arra, hogy valódi alternatívát kínáljon a jelenlegi irányvonallal szemben. Bush konkrét intézkedéseinek kárhoztatása ma már nem elég: a rossz vezetés elhibázott politikai és ideológiai alapjai helyett kellene újakat felvázolni, tüneti kezelés helyett a probléma gyökereit orvosolni Amerikában.

Az amerikai politikai elit és véleményformáló értelmiség szellemi zsákutcában verg?dik. Az elmúlt években egyetlen épkézláb elképzelés sem látott napvilágot arról, ha nem ilyen, akkor milyen legyen a hidegháború utáni Amerika nemzetközi szerepe, hogyan alakítsa viszonyát a nemzetközi intézményekhez, vagy éppen hogy kezelje alternatív módon az iraki helyzetet. Különösen aggasztó, hogy az új forgatókönyveknek ez a hiánya egy olyan id?szakban jellemz?, amikor a jelenlegi kurzus hibáit már alig-alig vitatja bárki is: a feladat tehát teljesen egyértelm?. A politika azonban nem elég bátor, hogy valódi innovációs képességet mutasson fel.

Egy új irányvonal alapvetése annak beismerése lehetne, hogy az Egyesült Államok nem rendelkezik azzal a morális és kivételes státusszal, mely alkalmassá tenné különleges nemzetközi felel?sségek és privilégiumok felvállalására. Ez a mítosz nem Bush elnök regnálásával született, régebbi annál – így felülírásához is nagyobb bátorság és mélyebb felismerés szükséges. Az amerikai vezet?i képesség minden jelenlegi és múltbéli hibája, gazdasági és politikai téren elkövetett rossz döntése ebb?l a mítoszból táplálkozott, így ennek megváltoztatására van szükség.

A hidegháborút követ?en kialakult tudat, amely Amerikát az egyedüli szuperhatalomként és egy Pax Americana legitim letéteményeseként határozta meg, tévedésen alapult. A mindenkori vezet? egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felismerje a körülötte zajló változásokat: Washington esetében a világ elkerülhetetlen multipolárissá válását, az er?egyensúly megteremtésére irányuló új törekvéseket, amelyeket nem is tud, de nem is indokolt megakadályoznia. Az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdaságának hátterével és leger?sebb hadseregével megkísérelheti, hogy ne vegye figyelembe a felemelked? er?központok véleményét, ám ennek gyakorta nagyobb ára van, mint annak a lehet?ségnek, hogy esetleg osztozni kényszerül másokkal nemzetközi befolyásában. Ha végigtekintünk a történelmen, azt látjuk, hogy a hosszú távon sikeres birodalmak képesek voltak nagy szövetségek megkötésére, pláne ha képességeik egyesítésével (ez a Nyugat esetében a jólét, az egészség, a lehet?ségek terjesztését jelenti) nagyobb siker érhet? el, mint külön-külön.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány